„BUDMED” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000203278
Numer REGON: 271099646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[RDF/315007/21/264]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP2710996462004-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMED” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 72902004-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina NĘDZA miejscowość ZAWADA KSIĄŻĘCA2017-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAWADA KSIĄŻĘCA ulica UL. RACIBORSKA nr domu 85 kod pocztowy 47-440 poczta NĘDZA kraj POLSKA 2017-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.1991 R., ASESOR NOTARIALNY EWA NIEDZIAŁKOWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W RYBNIKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 17, REPERTORIUM A NR 5789/91 01.03.2004 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH S.C. TOMASZ PSZONKA ZBIGNIEW SITKO, UL. GARNCARSKA 15 A, REPERTORIUM A NR 2119/2004 NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI TJ. ZMIANA OD PAR. 1 DO PAR. 23 ORAZ DODANIE PAR. 24, 25, 26, 272004-06-01 do dziś
220.09.2016 R. NOTARIUSZ EWA NIEDZIAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REPERTORIUM A NR 2617/2016 - ZMIENIONO § 3 UST. 12017-02-22 do dziś
323.05.2017 R. - REP.A NR 1724/2017, NOTARIUSZ EWA NIEDZIAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU - ZMIANA §42017-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBALCZYK2004-06-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DOMINIK2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2004-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBALCZYK2004-06-01 do dziś
2. ImionaJACEK ADAM2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ2004-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBALCZYK2004-06-01 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW SŁAWOMIR2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ2004-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBALCZYK2004-06-01 do dziś
2. ImionaALFONS2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00; -ZŁ2010-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2004-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBALCZYK2004-06-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DOMINIK2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBALCZYK2004-06-01 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW SŁAWOMIR2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGEMBALCZYK2004-06-01 do dziś
2. ImionaJACEK ADAM2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-01 do dziś
21. NazwiskoGEMBALCZYK BIAŁY2004-06-01 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-01 do dziś
31. NazwiskoLELOWICZ2004-06-01 do dziś
2. ImionaDOROTA EWA2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-07-12 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-12 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-07-12 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-07-12 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-07-12 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-07-12 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-07-12 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-07-12 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-11 do dziś
3data złożenia 31.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
7data złożenia 12.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-22 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
11data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
12data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
20data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów