„TANK” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000203245
Numer REGON: 890049758
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522507/23/470]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890049758 NIP 88700061892007-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANK” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 11672004-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość KŁODZKO2004-04-07 do dziś
2. Adresulica TRAUGUTTA nr domu 9 kod pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO 2004-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-11.01.1993 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 15, NOTARIUSZ URSZULA MAKARSKA, REPERTORIUM A NR 76/93.2004-04-07 do dziś
225.04.2017 R. REPERTORIUM A NUMER 2612/2017 - KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU; NOTARIUSZ ANDRZEJ SZCZĘSNY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PARAGRAFACH: 1,8, 9.1,10,16,17,18,19.4,20,21,22,24,25,27.2017-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODURA2004-04-07 do dziś
2. ImionaMARIAN2004-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 585.000,00 ZŁ (PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 PLN2004-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport188569, 26 PLN2004-04-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-ZARZĄD SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. -PONADTO OŚWIADCZENIA TAKIE MOGĄ SKŁADAĆ USTANOWIENI PROKURENCI.2004-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODURA2004-04-07 do dziś
2. ImionaMARIAN2004-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBODURA2010-09-13 do dziś
2. ImionaALINA IRENA2010-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-09-13 do dziś
21. NazwiskoBODURA2021-11-24 do dziś
2. ImionaERNEST CEZARY2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-11-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-01-21 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-21 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-01-21 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-01-21 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-21 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-21 do dziś
747 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2017-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-08 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-08 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-08-08 do dziś
2data złożenia 15.07.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-08-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
4data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
5data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
6data złożenia 14.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
7data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
9data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
10data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
11data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
16data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
17data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-08-08 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-08-21 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-08-08 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-08-21 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów