SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000202754
Numer REGON: 810764472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2019-06-11
Sygnatura akt[RDF/121188/19/525]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810764472 NIP 85510156452008-07-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS” W LIKWIDACJI2011-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 24042004-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina WOLIN miejscowość WOLIN2004-04-09 do dziś
2. Adresulica SŁOWIAŃSKA nr domu 52A kod pocztowy 72- 510 poczta WOLIN 2004-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121. 06. 1995 R.2004-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2011-09-26 do dziś
2. ImionaHALINA2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKIELA2011-09-26 do dziś
2. ImionaCEZARY2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLESZCZYŃSKI2011-09-26 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDAROWICZ2011-09-26 do dziś
2. ImionaJÓZEFA2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIENIEWICZ2011-09-26 do dziś
2. ImionaJERZY2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2008 okres 2005 R.2008-07-23 do dziś
2data złożenia 07.05.2008 okres 2006 R.2008-07-23 do dziś
3data złożenia 07.05.2008 okres 2007 R.2008-07-23 do dziś
4data złożenia 18.06.2009 okres 2008 R.2009-07-31 do dziś
5data złożenia 28.02.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-04-11 do dziś
6data złożenia 29.10.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-10-29 do dziś
7data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-27 do dziś
8data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-28 do dziś
9data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-28 do dziś
10data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-28 do dziś
11data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-28 do dziś
12data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-28 do dziś
13data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2008-07-23 do dziś
22006 R.2008-07-23 do dziś
32007 R.2008-07-23 do dziś
42008 R.2009-07-31 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-04-11 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-10-29 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-27 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2008-07-23 do dziś
22006 R.2008-07-23 do dziś
32007 R.2008-07-23 do dziś
42008 R.2009-07-31 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-04-11 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-27 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 20 LUTEGO 2010 R. W SPRAWIE POSTAWIENIA SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 13 MARCA 2010 R. W SPRAWIE POSTAWIENIA SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI2011-04-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO KAŻDY LIKWIDATOR2011-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZYK2011-04-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2011-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów