SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOSIA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000202694
Numer REGON: 001385516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[RDF/423761/22/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013855162004-04-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOSIA”2008-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 6112004-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2004-04-21 do dziś
2. Adresulica ŻEROMSKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG 2004-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1989 R.2004-04-21 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 21.06.2004 R. PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2004-12-29 do dziś
3UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 30.11.2007 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2008-04-07 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 5/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 11.06.2018R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2019-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSAWICKA2021-02-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2021-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-16 do dziś
21. NazwiskoSTYBEL2020-10-16 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-16 do dziś
31. NazwiskoGOLAŁ2004-04-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-21 do dziś
41. NazwiskoRYBACKI2004-04-21 do dziś
2. ImionaLESZEK MIECZYSŁAW2004-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-04-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-21 do dziś
51. NazwiskoDMITRZAK2004-04-21 do dziś
2. ImionaMAREK2004-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHEL2020-12-18 do dziś
2. ImionaMARIA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLIZŁO2020-12-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2020-12-18 do dziś
2. ImionaSABINA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2020-12-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERSKI2020-12-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNACH2020-12-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANTONI2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2017-12-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU (LOKALE UŻYTKOWE W TYM GARAŻE, MIEJSCA POSTOJOWE ITP.)2008-04-07 do dziś
270 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2008-04-07 do dziś
370 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2008-04-07 do dziś
470 UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2008-04-07 do dziś
568 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2017-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2017-12-15 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM TEJ NIERUCHOMOŚCI2017-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
2data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
3data złożenia 12.08.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-11 do dziś
4data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
5data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
6data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
8data złożenia 26.06.2013 okres 2012 R.2013-08-09 do dziś
9data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
13data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
17data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-11 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
82012 R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-11 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
82012 R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów