SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W SZWARCENOWIE

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000202693
Numer REGON: 870400728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-09-22
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/11668/23/829]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP8704007282004-04-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W SZWARCENOWIE2004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 6082004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat NOWOMIEJSKI gmina BISKUPIEC miejscowość SZWARCENOWO2004-04-16 do dziś
2. Adresnr domu 66 kod pocztowy 13-340 poczta BISKUPIEC 2004-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.02.1996 R.2004-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWALSKI2023-09-22 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2023-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-09-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-22 do dziś
21. NazwiskoBIELEWSKI2023-03-16 do dziś
2. ImionaMAREK RAFAŁ2023-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-09-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-16 do dziś
31. NazwiskoMEJKA2017-07-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW EMILIAN2017-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-07-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-31 do dziś
41. NazwiskoTOPOLEWSKI2004-04-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-16 do dziś
51. NazwiskoKOSIŃSKI2004-04-16 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-16 do dziś
61. NazwiskoSZRAJDA2004-04-16 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW STANISŁAW2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRASZEWSKA2023-03-16 do dziś
2. ImionaMARTA2023-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMETKOWSKA2012-07-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKA2004-04-16 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAFFEK2004-04-16 do dziś
2. ImionaZOFIA2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTASARZ2004-04-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA URSZULA2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2015-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z TWORZENIE WŁASNYCH ZAKŁADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH2015-06-24 do dziś
290 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ TJ.ŚWIETLIC, KLUBÓW, BIBLIOTEK, OŚRODKÓW ZDROWIA2015-06-24 do dziś
341 20 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE DOMÓW MIESZKALNYCH I GARAŻY2015-06-24 do dziś
468 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2015-06-24 do dziś
541 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2011-01-13 do dziś
2data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2011-01-13 do dziś
3data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2011-01-13 do dziś
4data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2011-01-13 do dziś
5data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2011-01-13 do dziś
6data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-01-13 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
9data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-03 do dziś
10data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
11data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
13data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
15data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
16data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
17data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
18data złożenia 01.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
19data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2011-01-13 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2011-01-13 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2011-01-13 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2011-01-13 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2011-01-13 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-01-13 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
901.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2011-01-13 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2011-01-13 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2011-01-13 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2011-01-13 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2011-01-13 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-01-13 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
901.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów