WODMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000202653
Numer REGON: 015656000
Numer NIP: 1251302006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-05-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/14970/23/458]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015656000 NIP 12513020062010-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWODMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2006-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica ŁUKASIEWICZA nr domu 14 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2006-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.01.2004 R., ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA JANIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ELŻBIETY MAJOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMINIE, UL. OGRODOWA 8 -REP. A NR 829/2004 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.03.2004 R., ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA JANIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ELŻBIETY MAJOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMINIE, UL. OGRODOWA 8, REP. A NR 2968/2004 ZMIANA PAR 25 UMOWY SPÓŁKI2004-04-02 do dziś
222.02.2006, REPERTORIUM A NR 942/2006, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA-NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA-NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA ZMIENIONO PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI2006-04-10 do dziś
310.07.2009 R. REPERTORIUM A NR 6565/2009; NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA-NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA -NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE (00-845) UL. ŁUCKA 2/4/6, LOK.35, ZM. PAR. 9, PAR. 12, PAR. 18, PAR. 22, 06.11.2009 R., REPERTORIUM A NR 11627/2009; NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA-NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA -NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE (00-845) UL. ŁUCKA 2/4/6, LOK.35, ZMIENIONO PAR. 92010-01-28 do dziś
410.03.2010 R., REP. A NR 2878/2010, AKT NOTARIALNY SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ GARDOCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTA GARDOCKA -NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA NOTARIUSZ, SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LO.35, ZMIENIONO: PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI I PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-30 do dziś
511.01.2023 R., REP. A NR 127/2023, AKT NOTARIALNY SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ GARDOCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ, SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE PRZY UL.ŁUCKIEJ 2/4/6 LO.37, DODANO: §14(1) UMOWY SPÓŁKI.2023-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZESMYCKI2004-04-02 do dziś
2. ImionaROBERT2004-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH2005-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZESMYCKA KIEŚ2007-06-15 do dziś
2. ImionaANNA2004-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.0002005-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2004-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZESMYCKI2020-09-10 do dziś
2. ImionaROBERT2020-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZESMYCKI2012-02-16 do dziś
2. ImionaSTEFAN2012-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-01-28 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-28 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-28 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-01-28 do dziś
542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-01-28 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-28 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-28 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-28 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-28 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20.01.2004-31.12.2004 data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20.01.2004-31.12.20042005-07-20 do dziś
2data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-24 do dziś
3data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
4data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-11 do dziś
5data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
6data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
7data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
8data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
9data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
10data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
11data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
12data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
13data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
14data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
15data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
18data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-11 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-11 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów