SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIĘDZYCHODZIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000202645
Numer REGON: 000488711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/17072/22/561]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004887112004-04-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIĘDZYCHODZIE2022-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA NR 6702004-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat MIĘDZYCHODZKI gmina MIĘDZYCHÓD miejscowość MIĘDZYCHÓD2004-04-14 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 45 kod pocztowy 64-400 poczta MIĘDZYCHÓD 2004-04-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMMIEDZYCHOD@PXNET.PL2012-10-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMMIEDZYCHOD.PL2012-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.02.1962 R., 23.06.1997 R.2004-04-14 do dziś
226.06.2004 R. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-08-19 do dziś
329.06.2005 R., ZMIANA PAR. 3, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 30, PAR. 39, PAR. 41, PAR. 57, PAR. 59.2005-09-26 do dziś
430.06.2006 R., ZMIENIONO: § 4, § 5, § 6 UST. 1 PKT 6, 11 I 12 ORAZ UST. 2, § 8 UST. 1, 5, 6 I 7, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 27, § 30, § 31, § 35, § 38, § 39, § 42, § 43, § 44, § 54, § 55, § 56, § 57, § 67, § 71, § 82, § 83, § 84, § 85, § 88, § 96, § 98. DODANO: UST. 7 W § 2, PKT 15, 16 I 17 W UST. 1 § 6, UST. 3, 4, 5 I 6 W § 6, UST. 10 W § 17, § 53”, § 55 A, § 56 A, § 57 A, § 83”. USUNIĘTO: UST. 1 I 3 W § 36.2007-01-30 do dziś
530.06.2011 R. UCHYLONO STATUT W CAŁOŚCI. UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU.2012-02-29 do dziś
6NA POSZCZEGÓLNYCH 5 CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIACH: 21.06.2012 R., 22.06.2012 R., 25.06.2012 R., 26.06.2012 R., 27.06.2012 R., UCHWALONO ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH: § 5 UST. 8, § 7, § 8 UST. 5, § 25, § 35 UST. 1 I 2, § 38, § 39, § 44, § 52, § 53, § 67 UST. 9, § 73 UST. 1 I 2, § 84 UST. 3, § 88 UST. 62012-10-29 do dziś
719.06.2013R., 20.06.2013R., 25.06.2013R., 26.06.2013R., 27.06.2013R., UCHWALONO ZMIANY STATUTU W: §5 UST.8 PKT A, B, C, D, E; §20 UST.1, 2, 3, 4, 5, 6; §92 UST.1, 2, 3, 4; §96 UST.7; §99; §102 UST.1.2013-10-16 do dziś
8NA POSZCZEGÓLNYCH 5 CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIACH 16.06.2015R., 17.06.2015R., 18.06.2015R., 22.06.2015R., 24.06.2015R. UCHWALONO ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH: §7 PKT 17; §9 UST. 4; §25 UST. 4, UST. 7; §25 UST. 5, UST. 6, UST. 7; §81 UST. 11; §85 UST. 1 PKT 12; §88 UST. 4; §89 UST. 1; §104 UST. 2 PKT 22; §105 UST. 32015-10-15 do dziś
9ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI PODJĘTA NA 5 CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIACH: 15.06.2016R., 16.06.2016R., 20.06.2016R., 21.06.2016R., 22.06.2016R. (ZMIENIONO: §38, §44, §52, §56, §71, §88; SKREŚLONO: §51, §54, §55 STATUTU).2017-01-16 do dziś
1028.06.2017R. - ZMIENIONO: §7 PKT 1, PKT 13, PKT 17, PKT 24; §8 UST. 2, UST. 6; §98 UST. 1; §100 UST. 1; - DODANO: UST. 3 W §110.2017-11-14 do dziś
11NA POSZCZEGÓLNYCH 5 CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIACH 18.06.2018R, 19.06.2018R., 20.06.2018R., 21.06.2018R., 26.06.2018R. UCHWAŁĄ NR 6/2018 UCHWALONO ZMIANY STATUTU - ZMIENIONO: DZIAŁ I - NOWE BRZMIENIE, § 1 UST. 1, § 2 UST. 3 PKT 5, UST. 4 I 5, UST. 8, § 3 UST. 1, 3, ROZDZIAŁ 1 - NOWE BRZMIENIE, § 4, § 5, § 7 PKT 1, 2, 3, 13, 16, 17, 18, 24, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 17 UST. 1-5, 10, § 21, § 24, § 22 UST. 1-3, § 24 UST. 1-3, § 25 UST. 1-6, § 27 UST. 1-4, § 28 UST. 1-2, §30 UST. 1-2, 4-6, § 31, § 32, § 33 UST. 1-4, § 35 UST. 1-3, § 36 UST. 2-3, § 38 UST. 1-2, § 39, § 40 UST. 1-2, § 41, §44 UST. 1-4, § 45UST. 1-3, § 46 UST. 1-3, § 47 UST. 1-3, § 48 UST. 1, § 49 UST. 1 I 3, ROZDZIAŁ 5 - NOWE BRZMIENIE, § 52, §56, §58 UST. 1-2, § 67 UST. 9, 14, §70, §71 UST. 3, 8, 10, DZIAŁ 8 - NOWY TYTUŁ, § 72, §73, §74, §75, §76, §78, §79, §81 UST. 3, 7, §83 UST. 2-3, §84 UST. 5, 8, §85 UST. 2, §87 UST. 1, 4, §88 UST. 6, §89 UST. 6, §102 UST. 4-5, §103, §104 UST. 2 PKT 1, §107 UST. 1, §110 UST. 1, 3; - DODANO § 1(1), § 4(1), § 4(2), § 4(3), §18 PKT 5, § 20 UST. 7-12, § 22 UST. 3(1) - 3(2), § 27(1), § 27(2), § 28 UST. 3-7, §28(1)-28(3), § 38(1)-38(3), § 50(1), §52(1)-52(5), § 56(1), §71(1)-71(5), § 73(1), §76(1)-76(3), § 99 PKT 3(1), § 104 UST. 2 PKT 1(1); - UCHYLONO: §2 UST. 4 PKT D, UST. 7, § 3 UST. 4, § 18 UST. 3, §19 UST. 7-12, § 21 UST. 7, §24 UST. 4-6, §26, § 29 UST. 2, § 33 UST. 5-6, § 35 UST. 4, § 44 UST. 5, § 89 UST. 3, § 97 UST. 3, §99 PKT 18.2018-11-05 do dziś
1210.06.2019R., 11.06.2019R., 12.06.2019R., 17.06.2019R., 18.06.2019R., ZMIENIONO §101 STATUTU.2019-12-02 do dziś
13UCHWAŁA NR 8/2021 Z DNIA 16.06.2021 R. W SPRAWIE ZMIAN STATUTU: §28 UST. 5A, § 97 UST. 1 PKT 5A, § 1012022-02-09 do dziś
14ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI W DNIACH 20-22.06.2022R. ORAZ 27-28.06.2022R. (ZMIENIONO: §1, §2, §81, ROZDZIAŁ 2 W TYM §§84-93, §99, §101, §102 STATUTU; SKREŚLONO §91 STATUTU)2022-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMŁYŃCZAK2004-04-14 do dziś
2. ImionaBOGDAN2004-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-14 do dziś
21. NazwiskoKRÓTKI2004-04-14 do dziś
2. ImionaHENRYK ANDRZEJ2004-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-14 do dziś
31. NazwiskoPOSPIESZNA2004-04-14 do dziś
2. ImionaMARIOLA WIOLETTA2004-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYLEPA2022-09-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULAS2022-09-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACHOWIAK2017-11-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĄBEK2022-09-13 do dziś
2. ImionaHANNA ELŻBIETA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACKOWSKI2022-09-13 do dziś
2. ImionaDOMINIK2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGE2017-11-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2017-11-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2017-11-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUK2017-11-14 do dziś
2. ImionaDANUTA2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMIDT2017-11-14 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW WALENTY2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSZCZERBAK2022-07-27 do dziś
2. ImionaRENATA2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-27 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1) PODEJMOWANIE DECYZJI I CZYNNOŚCI W SPRAWACH CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STATUT, 2} SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW PLANÓW GOSPODARCZYCH, 3) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI W RAMACH UCHWALONYCH PLANÓW I WYKONYWANIE ZWIĄZANYCH Z TYM CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH, 4) SPORZĄDZANIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM 5) ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA, 6) ZAWIERANIA UMÓW, ZACIĄGANIE KREDYTÓW BANKOWYCH ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ZGODNIE ZE STATUTEM, 7) UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW, 8) WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ ORAZ ORGANIZACJAMI SPÓŁDZIELCZYMI, GOSPODARCZYMI I SPOŁECZNYMI, 9) USTALANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ LOKALI POPRZEZ ZLECANIE USŁUG WYCENY UPRAWNIONYM RZECZOZNAWCOM, 10) PODEJMOWANIE DECYZJI I WYSTĘPOWANIE Z WNIOSKIEM W SPRAWIE SCALANIA LUB PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ORAZ PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ROZGRANICZENIEM LUB POŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI, 11) PODEJMOWANIE DECYZJI I WYSTĘPOWANIE Z WNIOSKIEM O ZMIANĘ OKRESU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, 12) ZAWIERANIE UMÓW O BUDOWĘ LOKALI, 13) ZAWIERANIE UMÓW O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU, 14) ZAWIERANIE UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU, 15) ZAWIERANIE UMÓW O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU, 16) ŻĄDANIE PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NA SPÓŁDZIELNIĘ ZAJĘTEJ DZIAŁKI, 17) OKREŚLANIE I ZAWIERANIE UMÓW W SPRAWIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH, SIECIOWYCH, INSTALACYJNYCH I TYM PODOBNYCH WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH BĄDŹ PODZIAŁU LUB SCALANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIE WYNAGRODZEŃ ZA PRAWO SŁUŻEBNOŚCI, 18) ORGANIZOWANIE PRZETARGÓW NA USTANAWIANIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W RAZIE WYGAŚNIĘCIA SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU, 19) ORGANIZOWANIE PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH I LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, 20) PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NA POSIEDZENIA ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ, WALNEGO ZGROMADZENIA, 21) ZAWIERANIE UMÓW UBEZPIECZENIA MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI. 22) SPORZĄDZANIE LISTY KANDYDATÓW: - NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, - NA DELEGATÓW NA ZJAZD ZWIĄZKU, W KTÓRYM SPÓŁDZIELNIA JEST ZRZESZONA.2022-07-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-09-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-13 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-09-13 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-09-13 do dziś
593 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 18.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022004-04-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-26 do dziś
4data złożenia 25.09.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-30 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
6data złożenia 09.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-11 do dziś
7data złożenia 03.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-14 do dziś
8data złożenia 05.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
9data złożenia 01.08.2011 okres ROK 20102012-01-10 do dziś
10data złożenia 12.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-29 do dziś
11data złożenia 02.10.2013 okres 01.01.2012R. 31.12.2012R.2013-10-16 do dziś
12data złożenia 08.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
14data złożenia 06.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
15data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
16data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
19data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
20data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - - 31.12.2005 R.2007-01-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-14 do dziś
5ROK 20092012-01-10 do dziś
6ROK 20102012-01-10 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-29 do dziś
801.01.2012R. 31.12.2012R.2013-10-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-26 do dziś
201.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-14 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
7ROK 20102012-01-10 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-29 do dziś
901.01.2012R. 31.12.2012R.2013-10-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów