LDI GROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000202506
Numer REGON: 472338147
Numer NIP: 7251782736
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2024-05-05
Sygnatura akt[RDF/600137/24/840]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 472338147 NIP 72517827362009-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLDI GROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 77042004-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica SZCZECIŃSKA nr domu 61/67 kod pocztowy 91-222 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPORZĄDZONY DNIA 14.04.2000 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ARTURA STRZĘPKA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1791/2000. 14.01.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 177/2004 -ZMIANA §§ 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 PKT PKT G) I P), 20, 23, 24. DODANO §15A.2004-04-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY -REPERTORIUM A NR 7792/2004 NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2005-01-13 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 27.04.2009 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2689/2009. -§ 6 ZMIENIONY.2009-05-13 do dziś
426.09.2012 R., REPERTORIUM A NR 6424/2012, ASESOR NOTARIALNY ŁUKASZ DRZAZGA ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: ZMIENIONO § 2 UMOWY.2012-12-04 do dziś
513 LUTEGO 2017 R., REP A NR 4350/2017, NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2017-04-24 do dziś
615 KWIETNIA 2019 R., NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, REPERTORIUM A NR 1933/19, ZMIENIONO § 2, 12, 22 UMOWY SPÓŁKI2019-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASCFI GROUP SAS2019-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2022-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2009-05-13 do dziś
251 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2009-05-13 do dziś
352 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2009-05-13 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-05-13 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-05-13 do dziś
652 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-05-13 do dziś
752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-05-13 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-05-13 do dziś
949 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-05-13 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2007 okres ZA ROK 20052007-08-23 do dziś
2data złożenia 27.06.2007 okres ZA ROK 20062007-08-23 do dziś
3data złożenia 07.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-27 do dziś
4data złożenia 18.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-31 do dziś
5data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
6data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
7data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
8data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
9data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
10data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12data złożenia 01.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
13data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-25 do dziś
14data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-30 do dziś
15data złożenia 22.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
16data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-23 do dziś
17data złożenia 26.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
18data złożenia 30.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-30 do dziś
19data złożenia 26.09.2023 okres OD 01.01.2023 DO 24.05.20232023-09-26 do dziś
20data złożenia 05.05.2024 okres OD 25.05.2023 DO 31.12.20232024-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052007-08-23 do dziś
2ZA ROK 20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2 011 R.2012-08-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-30 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 24.05.20232023-09-26 do dziś
17OD 25.05.2023 DO 31.12.20232024-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20052007-08-23 do dziś
2ZA ROK 20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji25.05.2023 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I ROZPOCZĘCIU JEJ LIKWIDACJI, OBJĘTA AKTEM NOTARILANYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4447/2023 ,2023-06-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2023-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWIŚNIEWSKI2023-06-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2023-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności25.05.2023 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I ROZPOCZĘCIU JEJ LIKWIDACJI, OBJĘTA AKTEM NOTARILANYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4447/2023 ,2023-06-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów