SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MÓJ DOM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000202360
Numer REGON: 890031540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-07-20
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/7236/21/73]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890031540 NIP 88417535642021-07-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MÓJ DOM”2004-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA -VI -2962004-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2004-03-31 do dziś
2. Adresulica SAPERÓW nr domu 3 kod pocztowy 58 -100 poczta ŚWIDNICA 2004-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.08.1992 R.2004-03-31 do dziś
218.12.2003 R. ZMIENIONO OD PARAGRAFU 2 DO PARAGRAFU 73 STATUT; 24.06.2004 R. ZMIENIONO PARAGRAF 14 UST. 7, PARAGRAF 22 UST. 1, PARAGRAF 27 UST. 7, DODANO W PARAGRAFIE 69 UST. 5 I SKREŚLONO PARAGRAF 19 C UST. 2, PARAGRAF 19 E UST. 4 I 5, PARAGRAF 27 UST. 4 STATUTU.2004-07-20 do dziś
307.12.2009 R. -PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2010-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPRAWNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2004-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGOŚCIMSKI2015-10-13 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW TOMASZ2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-13 do dziś
21. NazwiskoJURCZAK2011-07-04 do dziś
2. ImionaBEATA GRAŻYNA2011-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-07-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-04 do dziś
31. NazwiskoKORNICKI2006-08-24 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2006-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -SEKRETARZ2006-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-24 do dziś
41. NazwiskoSOBCZAK2005-03-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAURYCY2005-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-03-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-24 do dziś
51. NazwiskoPRZYBOJEWSKA2005-03-24 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA MARIA2005-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-03-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-24 do dziś
61. NazwiskoDUSZKIEWICZ2005-03-24 do dziś
2. ImionaMAREK MAKSYMILIAN2005-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-03-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-24 do dziś
71. NazwiskoWARYAS2004-03-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2004-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-03-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-31 do dziś
81. NazwiskoGRUDNOWSKA2004-03-31 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ANNA2004-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?SEKRETARZ2004-03-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2017-11-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCKI2013-07-11 do dziś
2. ImionaJAN MICHAŁ2013-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLESZYŃSKI2013-07-11 do dziś
2. ImionaMAREK BOGUMIŁ2013-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWSKI2013-07-11 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2013-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWARDYSKO2013-07-11 do dziś
2. ImionaJERZY2013-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-29 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-29 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-29 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-29 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-04-29 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-04-29 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
3data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
4data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
5data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
6data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
7data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
8data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
9data złożenia 25.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
10data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
14data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów