SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁMIEC”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000202353
Numer REGON: 890395644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-12-21
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/21493/22/589]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP8903956442004-03-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁMIEC”2004-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 3062004-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2004-03-30 do dziś
2. Adresulica BRYGADY GÓRNICZEJ nr domu 9 kod pocztowy 58-304 poczta WAŁBRZYCH 2004-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.07.1993 R. 03.03.2004 R. ZMIANA §3 UST. 2, 13, 14, 30, 34 UST. 3, 4 I 5.2004-03-30 do dziś
213.10.2007 R. -ZMIENIONO BRZMIENIE: § 4 UST. 3, § 9, § 10 PODPUNKT D, § 19 UST. 3, § 20 UST. 2, § 26, § 27, § 34, § 36, § 37, § 38, § 39 UST. 1, § 40, § 45 UST. 2, § 46, § 60 UST. 3; UCHYLONO: § 14, § 15, § 21, § 22, W § 56 UST. 4; DODANO: W § 4 UST. 4, W § 20 UST. 3, § 20 (1), § 46 (1), W § 49 UST. 5.2007-11-30 do dziś
315.06.2018 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 2,3,4,5 ,6,7,8,9,10,11,13,23,25,26,27,33,35,36,37,38,39,40,41,4 3,44,47,49,50,54,56,58,60,62. DODANO PARAGRAFY: 25(1),28(1),28(2). USUNIĘTO PARAGRAFY: 12,16, 17,18,19,20,20(1),24,29,30,31,34,57. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI .2018-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHALIK2019-10-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARCIN2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-22 do dziś
21. NazwiskoTOMICZEK2017-10-17 do dziś
2. ImionaWANDA WERONIKA2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-17 do dziś
31. NazwiskoDROHOMIRECKI2004-03-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-03-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-30 do dziś
41. NazwiskoWIECZOREK2004-03-30 do dziś
2. ImionaMAREK HENRYK2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-03-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDREJOWICZ2022-12-21 do dziś
2. ImionaMARZENA BARBARA2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZAK2022-12-21 do dziś
2. ImionaADAM2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYREK2022-12-21 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ TOMASZ2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁECKI2022-12-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WALDEMAR2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 03.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.20042005-06-29 do dziś
3data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
4data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
5data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
7data złożenia 14.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
8data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-30 do dziś
9data złożenia 16.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
10data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
11data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
12data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
17data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
18data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-30 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-30 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów