BUDOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000202335
Numer REGON: 411548270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[RDF/280850/21/642]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina KOŚCIAN miejscowość KOŚCIAN2004-04-06 do dziś
2. Adresulica SKŁADOWA nr domu 2C kod pocztowy 64-000 poczta KOŚCIAN 2004-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.03.2004 R., NOTARIUSZ EDYTA STELMASZYK-DUTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE, PLAC NIEZŁOMNYCH 8, REP. A NR 1465/2004.2004-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIER2004-04-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2004-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOJZYKIEWICZ2004-04-06 do dziś
2. ImionaJAKUB SEBASTIAN2004-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2004-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOJZYKIEWICZ2004-04-06 do dziś
2. ImionaJAKUB SEBASTIAN2004-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIER2004-04-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2004-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŁUKOWIAK2004-04-06 do dziś
2. ImionaEUGENIA ANNA2004-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-06 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-04-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2004-04-06 do dziś
245 41 Z TYNKOWANIE2004-04-06 do dziś
345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-04-06 do dziś
445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-04-06 do dziś
545 44 A MALOWANIE2004-04-06 do dziś
645 44 B SZKLENIE2004-04-06 do dziś
745 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-04-06 do dziś
845 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-04-06 do dziś
951 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-04-06 do dziś
1051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-04-06 do dziś
1152 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2004-04-06 do dziś
1228 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2004-04-06 do dziś
1360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-04-06 do dziś
1465 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2004-04-06 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2004-04-06 do dziś
1628 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2004-04-06 do dziś
1745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-04-06 do dziś
1845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-04-06 do dziś
1945 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-04-06 do dziś
2045 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-04-06 do dziś
2145 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-04-06 do dziś
2245 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.05.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.05.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
2data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
3data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
4data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
7data złożenia 24.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
8data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
14data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
16data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
17data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.05.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów