MAXPOL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000202110
Numer REGON: 278220714
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-03-28
Sygnatura akt[RDF/475589/23/393]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAXPOL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2016-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. CHODNIKOWA nr domu 33 kod pocztowy 40-845 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2016-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.03.2004 NOTARIUSZ RENATA MARIA CIASTOŃ KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE UL. PIŁSUDSKIEGO 8/2 REP. A NR 1062/20042004-04-01 do dziś
201.10.2012 R. REP. A NR 2783/2012, NOTARIUSZ RENATA MARIA CIASTOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE PRZY AL. KOŁŁĄTAJA 40 ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 9, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 23.2012-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIP2012-11-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAZIMIERZ2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIP2012-11-06 do dziś
2. ImionaJÓZEF PIOTR2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIP2019-10-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF PIOTR2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2012-11-06 do dziś
246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2012-11-06 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-11-06 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-11-06 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-11-06 do dziś
646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-11-06 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-11-06 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-11-06 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-06 do dziś
1046 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2018-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-22 do dziś
2data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
3data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
4data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.20072008-09-10 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
6data złożenia 03.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-06 do dziś
7data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
8data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
9data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
10data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
12data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
13data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
15data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
16data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
17data złożenia 28.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.20072008-09-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-11-06 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.20072008-09-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-11-06 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów