BRYKIET KIJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000202002
Numer REGON: 251025706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349129/21/615]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 251025706 NIP 62223941032007-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBRYKIET KIJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 22642004-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2004-03-31 do dziś
2. Adresulica CHŁAPOWSKIEGO nr domu 55 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2004-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2000 R. -REP. A NR 7806/2000, AKT NOTARIALNY, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA MISIAK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL. SĄDOWA 6 23.12.2003 R. -REP. A NR 10126/2003, AKT NOTARIALNY, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA MISIAK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL. SĄDOWA 6 -ZMIENIONO § § : 2; 3; 6; 7 UST. 1, 3, 4; 12 -DODANO: § 7 UST. 5, § 16 UST. 2, § 17 UST. 42004-03-31 do dziś
209.03.2007 R., REP. A NR 2852/2007, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIENIONO § 2.2007-05-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2011 R., REP. A NR 7005/2011, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL. SĄDOWA 6 -ZMIENIONO: § 6, § 8, § 9.2011-09-09 do dziś
422.06.2012 R., NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 6554/2012 - ZMIENIONO: § 11, § 7 UST. 3, § 7 UST. 4 30.08.2012 R., NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 9403/2012 - ZMIENIONO: § 11, § 7 UST. 3, § 7 UST. 42012-09-19 do dziś
518.12.2012 R., NOTARIUSZ DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 12217/2012 - ZMIENIONO: § 62013-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMAX CENTRUM KLIMATYZACJI I EKOINŻYNIERII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0084163322004-03-31 do dziś
4. Numer KRS0000148299 2004-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.000,00 ZŁ2005-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2004-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2013-12-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW RYSZARD2013-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZAŁATA2013-12-02 do dziś
2. ImionaALICJA EWA2013-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-12-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2011-09-09 do dziś
216 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-09-09 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-09-09 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-09 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-03-18 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-18 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-18 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-06 do dziś
3data złożenia 09.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-11 do dziś
4data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
5data złożenia 08.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
10data złożenia 02.10.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-02 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
15data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
16data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-03 do dziś
17data złożenia 08.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-06 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-11 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów