SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MICKIEWICZA POTOK

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000201902
Numer REGON: 015709304
Numer NIP: 5252295167
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406383/22/438]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 52522951672007-07-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MICKIEWICZA POTOK2004-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-03-30 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 70 nr lokalu 90 kod pocztowy 01-650 poczta WARSZAWA 2004-03-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMMICKIEWICZAPOTOK@GMAIL.COM2019-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15 STYCZNIA 2004 R. UCHWAŁA NR 1/2004 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICKIEWICZA POTOK2004-03-30 do dziś
2UCHWAŁA NR 5/2006 W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 28 CZERWCA 2006 R. §§ OD NR 1 DO NR 84 TJ: §§: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 I 84.2006-11-16 do dziś
3UCHWAŁA NR 2/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. ZMIANY DOTYCZĄ: § 3, § 7 UST. 2, § 8, § 9, § 10, § 13 LIT.A, § 17, § 19, § 22 UST. 2, § 24 UST. 1 LIT.A, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84.2008-02-01 do dziś
429 CZERWCA 2016 R. § 10 UST. 3, § 10 UST. 4, § 10 UST. 6, § 51 UST. 2, § 61.2016-11-16 do dziś
526.09.2018R., USUNIĘCIE DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW 4-84, DODANIE PARAGRAFÓW 4-842019-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2004-03-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MICKIEWICZA POTOK POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/2001 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NSBM Z DNIA 1 GRUDNIA 2001 R. UZUPEŁNIENIE UCHWAŁY NR 2/2001 O UCHWAŁĘ NR 9/2003 ZP NSBM Z 28/29.06.2003 R.2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaNAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA2004-03-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000041859 2004-03-30 do dziś
5. Numer REGON0004915292004-03-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK.2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAWORSKI2019-04-26 do dziś
2. ImionaJÓZEF LEONARD2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-26 do dziś
21. NazwiskoGŁÓWCZYŃSKI2006-03-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2006-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-11-16 do dziś
31. NazwiskoMROZOWSKA2004-03-30 do dziś
2. ImionaZOFIA2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-03-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-30 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-03-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPEĆ2019-08-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ZOFIA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2019-08-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IWONA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2016-11-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORTKA2016-11-16 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2016-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELIŃSKA2016-11-16 do dziś
2. ImionaRENATA2016-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCICKI2019-08-30 do dziś
2. ImionaJACEK2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAKRZEWSKA2019-01-21 do dziś
2. ImionaLIDIA RENATA2019-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryRODZAJOWE ZGODNIE Z PARAGRAFEM 73 UST.1 I 2 STATUTU2019-01-21 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoBARANOWSKA2019-11-18 do dziś
2. ImionaJADWIGA2019-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-18 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaRODZAJOWE ZGODNIE Z PARAGRAFEM 73 UST.1 I 2 STATUTU2019-11-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-03-30 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-02-24 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-24 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 30.03.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 30.03.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 30.03.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 30.03.2004 -31.12.20042005-08-01 do dziś
2data złożenia 08.11.2006 okres 01.01. -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
3data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
4data złożenia 31.07.2008 okres 01 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-21 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
6data złożenia 17.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-15 do dziś
7data złożenia 26.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-05 do dziś
8data złożenia 11.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
9data złożenia 06.09.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-17 do dziś
10data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
11data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
12data złożenia 10.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
13data złożenia 08.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-27 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1UCHWAŁA NR 7/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 28 CZERWCA 2006 R.2006-11-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01. -31.12.2005 R. UCHWAŁA NR 6/2005 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z 28.06.2006 R.2006-11-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów