„ZAWBUD BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000201711
Numer REGON: 519597980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-08-06
Sygnatura akt[RDF/322216/21/235]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP5195979802004-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ZAWBUD BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość NOWA WIEŚ2004-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA WIEŚ ulica PLATYNOWA nr domu 1 kod pocztowy 14-200 poczta IŁAWA kraj POLSKA 2010-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2004 R. NOTARIUSZ JOANNA MACHASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE, REP. A NR 1377/20032004-03-30 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.10.2004 R. NOTARIUSZ JOANNA MACHASZEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE REP. A NR 7758/2004 ZMIENIONO: §6 UST. 4, §12 UST. 1, UST. 3, UST. 4, UST. 5 UMOWY2004-10-27 do dziś
331.01.2005 R.NOTARIUSZ JOANNA MACHASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE REP. A NR 730/2005 ZMIENIONO: W § 1 UST. 2 I 3, § 3, W § 5 UST. 3, § 122005-03-16 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 26.10.2009 R., REP. A NR 5750/2009, NOTARIUSZ KATARZYNA SKRZECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE ZMIENIONO § 3 UMOWY. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.11.2009 R., REP. A NR 6053/2009, NOTARIUSZ KATARZYNA SKRZECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE ZMIENIONO § 3 UMOWY.2009-11-16 do dziś
506.06.2012 R. NOTARIUSZ BOŻENA KOZIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE, REP.A NR 1451/2012 -ZMIENIONO § 5 UST. 1 I 3 UMOWY2012-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWŁOCKI2004-03-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.000 ZŁ2012-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWŁOCKI2005-03-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2005-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.000 ZŁ2012-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego122000,00 ZŁ2012-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWŁOCKI2004-03-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZAWŁOCKI2005-03-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2005-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-03-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-11-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-16 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-11-16 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIE ŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKALSYFIKOWANA2009-11-16 do dziś
541 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-08-20 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-20 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-08-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 29.03.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
2data złożenia 23.06.2006 okres ZA 2005 R.2006-07-12 do dziś
3data złożenia 27.04.2007 okres 2006 ROK2007-05-02 do dziś
4data złożenia 11.06.2008 okres ZA 2007 ROK2008-06-16 do dziś
5data złożenia 11.05.2009 okres 2008 R.2009-06-01 do dziś
6data złożenia 09.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-29 do dziś
7data złożenia 27.05.2011 okres 2010 ROK2011-06-03 do dziś
8data złożenia 14.06.2012 okres 2011 R.2012-07-17 do dziś
9data złożenia 20.06.2013 okres 2012 ROK2013-08-27 do dziś
10data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
12data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
13data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
14data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
16data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
17data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2006-07-12 do dziś
22006 ROK2007-05-02 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-06-16 do dziś
42008 R.2009-06-01 do dziś
52009 ROK2010-06-29 do dziś
62010 ROK2011-06-03 do dziś
72011 R.2012-07-17 do dziś
82012 ROK2013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
2ZA 2005 R.2006-07-12 do dziś
32006 ROK2007-05-02 do dziś
4ZA 2007 ROK2008-06-16 do dziś
52008 R.2009-06-01 do dziś
62009 ROK2010-06-29 do dziś
72010 ROK2011-06-03 do dziś
82011 R.2012-07-17 do dziś
92012 ROK2013-08-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów