SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GAWRONY”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000201697
Numer REGON: 001078270
Numer NIP: 6960015216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[RDF/424411/22/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010782702004-03-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GAWRONY”2004-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 1942004-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina GOSTYŃ miejscowość GOSTYŃ2004-03-25 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE GAWRONY nr domu 2 nr lokalu 22 kod pocztowy 63-800 poczta GOSTYŃ 2004-03-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGAWRONY@INTERIA.PL2019-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.06.1983 R.2004-03-25 do dziś
228.06.2006 R. -ZMIENIONO § §: 9 UST. 2; 10 UST. 1 I 5; 15; 17 UST. 8 I 9; 35 UST. 1, 36 UST. 1; 38; 39 UST. 1 PKT 5; 39 UST. 3; 42 UST. 5; 46; 49; 50 UST. 2; 52; 53; 85 UST. 3; 91 UST. 3; 95, -SKREŚLONO § §: 41 UST. 2 I 5, 42 UST. 1 PKT 1 I UST. 2; 47; 89 UST. 1 PKT 1 ZD.2; 91 UST. 5; 96, -DODANO § §: 1 UST. 2; 16 UST. 11-13; 17 UST. 10 I 11; 83 UST. 1 (1).2006-10-16 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 4/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 29.11.2007 R.: -ZMIENIONO: PKT 3 W UST. 3 § 10; § 13; PKT 4 I 5 W UST. 1 § 15; UST. 1 I 2 W § 18; § 21; UST. 1 W § 30; UST. 1 W § 31; § 37; UST. 6 W § 40; § 50; UST. 2 W § 51; PKT 1 I 2 W UST. 1 § 53; PKT 1 W § 55; § 61; UST. 2 W § 62; § 67; UST. 2 W § 69; UST. 1-3 W § 71; UST. 4 W § 71; UST. 1 W § 73; UST. 1 W § 78; § 83; UST. 1 W § 84; UST. 1 W § 85; UST. 3, 6 W § 85; PKT 1 I 2 W UST. 1 § 89; § 93; UST. 3 W § 97; UST. 5 W § 97; UST. 1 W § 100; UST. 5 W § 100; UST. 1 W § 101; UST. 3 W § 102; UST. 20 I 21 W § 112; -SKREŚLONO: UST. 2 W § 12; UST. 4 W § 20; UST. 3 I 4 W § 22; § 23-27; § 38-39; UST. 1, 3-5 W § 40; § 42-44; UST. 1 W § 60; § 68; § 70; § 77; § 81; ZDANIE 2 W UST. 1 § 92; § 94; UST. 6 W § 100; UST. 2 W § 101; UST. 4 W § 102; PKT 19 W UST. 1 § 112; -DODANO: § 34 A; UST. 2 W § 109.2008-02-05 do dziś
407.04.2008 R. -ZMIENIONO: § 11 UST. 3; SKREŚLONO: § 4 UST. 2, § 40 UST. 2.2008-05-27 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 11/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 04.06.2009 R. -ZMIENIONO: UST. 3 W § 11; § 14, § 15; § 16 UST. 1 PKT 3; § 30 UST. 3-6; § 31; § 51 UST. 3; § 63 UST. 1; § 69 UST. 1; § 79; § 80; § 82; § 83; § 86 UST. 1; § 97 UST. 5; § 99 UST. 1; § 101; § 102 UST. 4; § 104 UST. 3; § 107 UST. 1; § 112 UST. 1 PKT 1; § 119 UST. 2 PKT 12; -DODANO: UST. 3 W § 1; UST. 6-8 W § 4; UST. 6 W § 10; PKT 14-21 W UST. 1 § 16; UST. 5 W § 18; § 39A; UST. 8 W § 85; PKT 4-9 W UST. 2 § 90; UST. 6-8 W § 97; UST. 5 W § 102; UST. 4 I 5 104; § 104A; § 104B, § 104C; § 104D; § 111A; § 127A; -SKREŚLONO: UST. 2 W § 4; UST. 3 W § 5; W § 16 UST. 1 PKT 12; ZD. 2 W § 21; § 29; W § 112 UST. 1 PKT 13, 23 I 27.2009-08-28 do dziś
620.05.2010 R. -ZMIENIONO § 4, § 39A UST. 2, § 85, § 118 UST. 1, § 125 UST. 2; DODANO UST. 29 W § 112.2010-09-01 do dziś
724.04.2012 R. -ZMIENIONO: §124 UST. 6; -DODANO W §124 UST. 7, 8.2012-07-13 do dziś
818.05.2017R. - ZMIENIONO: §9, §10, §18, §87, §90, §91, §98, §112.2017-06-23 do dziś
917.05.2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRÓWKA2009-08-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF2009-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2009-08-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-28 do dziś
21. NazwiskoADAMCZAK2009-08-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2009-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2018-08-02 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZYNA2017-06-23 do dziś
2. ImionaADAM WALDEMAR2017-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORYNIA2015-07-20 do dziś
2. ImionaLESZEK2015-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2015-07-20 do dziś
2. ImionaEDWARD2015-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2015-07-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW LEON2015-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoMIKOŁAJCZYK2013-07-05 do dziś
2. ImionaGABRIELA2013-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.2013-07-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-09-01 do dziś
268 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ BĄDŹ WSPÓŁWŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2010-09-01 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2010-09-01 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2010-09-01 do dziś
541 20 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-09-01 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-09-01 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ2010-09-01 do dziś
881 10 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.02.2006 okres 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-03-21 do dziś
2data złożenia 16.02.2006 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-03-21 do dziś
3data złożenia 16.02.2006 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-03-21 do dziś
4data złożenia 16.02.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-21 do dziś
5data złożenia 18.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
6data złożenia 05.12.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-12 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
9data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
10data złożenia 27.05.2011 okres 01.01.2010R. -31.12.2010R.2011-06-08 do dziś
11data złożenia 04.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
12data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
13data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
15data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
16data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
17data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
18data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
19data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
20data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
21data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-03-21 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-03-21 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-03-21 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-21 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-12 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
1001.01.2010R. -31.12.2010R.2011-06-08 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-03-21 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-03-21 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-03-21 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-21 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-12 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
1001.01.2010R. -31.12.2010R.2011-06-08 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów