SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000201499
Numer REGON: 000483406
Numer NIP: 9670059307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-12-05
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/10832/22/588]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004834062004-04-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”2015-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ XIII GOSPODARCZY nr w rejestrze 1802004-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2004-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ŻEGLARSKA nr domu 8 A kod pocztowy 85-519 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2019-08-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD.SPOLDZIELNIA.ENERGETYK@GMAIL.COM2013-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.11.1958, W DNIU 13.11.2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2004-04-15 do dziś
2ZMIANA STATUTU 27.11.2007 -§ 1 -§ 74 UST. 2, § 74 UST. 4 -§ 123, ZMIANA 27.03.2008 -§ 17, § 35 UST. 2, § 74 UST. 2, § 78 UST. 1, § 81 UST. 3, § 84 UST. 4, § 99 UST. 1, § 101, § 102 UST. 2, § 107 UST. 32008-07-23 do dziś
31.10.2015R. - ZMIANA: § 7 UST. 3, § 13 UST. 1, § 79, § 82 UST. 3, § 87, § 88, § 90, § 91, § 92, § 93, § 109, § 112, § 116 STATUTU, - USUNIĘCIE § 89 STATUTU2016-08-04 do dziś
4UCHWAŁA NR 10/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI Z DNIA 27.06.2018R. - ZMIANA § 6 I § 7 STATUTU2018-10-16 do dziś
527.06.2019R. - ZMIANA: § 66 UST. 1 I 2, § 92, § 93, § 102, § 104, § 106, § 107, § 108, UCHYLENIE: § 8, WPROWADZENIE: § 108 A2019-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYSTARCZY OŚWIADCZENIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2017-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIROŃCZUK2022-12-05 do dziś
2. ImionaMAREK2022-12-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-05 do dziś
21. NazwiskoKUCHARSKA2004-04-15 do dziś
2. ImionaMARIOLA BARBARA2004-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2004-04-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-15 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-08-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-30 do dziś
41. NazwiskoWARMBIER2005-08-30 do dziś
2. ImionaJACEK2005-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-30 do dziś
51. NazwiskoPOCZATENKO2010-07-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZDZISŁAW2010-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-07-22 do dziś
61. NazwiskoNOWAKOWSKA PAWŁOWSKA2022-12-05 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-12-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-12-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-05 do dziś
71. NazwiskoNOWAKOWSKA PAWŁOWSKA2015-11-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2015-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2015-11-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-06 do dziś
81. NazwiskoOPOLSKI2017-06-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ALEKSANDER2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-05 do dziś
91. NazwiskoSZMAGLIŃSKI2004-04-15 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2004-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-04-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINKOWSKI2022-12-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMSKI2022-12-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINKOWSKA2022-12-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoWAMKA2022-12-05 do dziś
2. ImionaMAGDALENA IZABELA2022-12-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE DO WYKONYWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENEGETYK Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY.2022-12-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-02-13 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-02-13 do dziś
368 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW2015-11-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE UMOWY2015-11-06 do dziś
241 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW2015-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-05-11 do dziś
2data złożenia 28.04.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-12 do dziś
3data złożenia 07.05.2007 okres 2006 ROK2007-05-25 do dziś
4data złożenia 04.04.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-05 do dziś
5data złożenia 08.04.2009 okres OD 1.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-24 do dziś
6data złożenia 21.06.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
7data złożenia 18.07.2012 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2012-08-30 do dziś
8data złożenia 18.07.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
9data złożenia 26.01.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-23 do dziś
10data złożenia 26.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.03.20142015-02-23 do dziś
11data złożenia 09.03.2016 okres OD 01.04.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
12data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
14data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
17data złożenia 23.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-05-12 do dziś
22006 ROK2007-05-25 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-05-05 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-04-24 do dziś
5ZA 2009 R.2010-07-22 do dziś
620102012-08-30 do dziś
720112012-08-30 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.03.20142015-02-23 do dziś
10OD 01.04.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-05-11 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-05-12 do dziś
32006 ROK2007-05-25 do dziś
4ZA 2007 ROK2008-05-05 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-04-24 do dziś
6ZA 2009 R.2010-07-22 do dziś
720102012-08-30 do dziś
820112012-08-30 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.03.20142015-02-23 do dziś
11OD 01.04.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji16.01.2014 R., 31.03.2014 R., UCHWAŁA NR 4/2014 W SPRAWIE LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI2014-06-25 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji30 MARCA 2015 R - UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI NR 4/2015 W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI2015-11-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH LIKWIDATORÓW, PRZY CZYM KONIECZNE JEST OŚWIADCZENIE LIKWIDATORA DANIELA RABACHY2014-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów