SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W WOHYNIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000201493
Numer REGON: 001266651
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-08-29
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/17119/22/543]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012666512004-03-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W WOHYNIU2004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ nr w rejestrze 3122004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat RADZYŃSKI gmina WOHYŃ miejscowość WOHYŃ2004-03-24 do dziś
2. Adresulica PARCZEWSKA nr domu 1 kod pocztowy 21-310 poczta WOHYŃ 2004-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.09.1986 R. ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE. 16.12.2003 R. TEKST JEDNOLITY.2004-03-24 do dziś
224.03.2010 R. -PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2010-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAKSYMIUK2007-09-06 do dziś
2. ImionaMAREK MIKOŁAJ2007-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2007-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-06 do dziś
21. NazwiskoJAROSZUK2007-09-06 do dziś
2. ImionaLESZEK MAREK2007-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2007-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-06 do dziś
31. NazwiskoTCHORZEWSKA2004-03-24 do dziś
2. ImionaANNA EWA2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2022-08-29 do dziś
2. ImionaJANINA2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚPIEWAK2022-08-29 do dziś
2. ImionaTERESA2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2017-08-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2022-08-29 do dziś
2. ImionaZENOBIA2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNKIEWICZ2022-08-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH. BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH. BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU DO WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH. BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2004-03-24 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE, JAK RÓWNIEŻ NIERUCHOMOŚCIAMI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NABYTYM PRZEZ NICH NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.2004-03-24 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
2data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
3data złożenia 16.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
4data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
5data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
6data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
7data złożenia 06.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
8data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
10data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12data złożenia 24.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-24 do dziś
13data złożenia 26.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-26 do dziś
14data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
15data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
201.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
301.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
201.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
301.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów