SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PANACEUM”

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000201363
Numer REGON: 001251313
Numer NIP: 5930100247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/516452/23/455]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012513132004-03-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PANACEUM”2004-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5742004-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2004-03-25 do dziś
2. Adresulica NOWOWIEJSKA nr domu 12 A nr lokalu B kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW 2004-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.09.1995 R. 11.06.2003 R., NOWE BRZMIENIE STATUTU2004-03-25 do dziś
2ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI2008-02-28 do dziś
329.05.2019R. ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI.2019-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOCZWARA2022-05-17 do dziś
2. ImionaJOACHIM2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-17 do dziś
21. NazwiskoMARCHLEWSKA2022-05-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA DOROTA2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-17 do dziś
32. ImionaDANUTA BARBARA2005-11-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-11-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-29 do dziś
41. NazwiskoGLAZIK2004-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLAZIK2022-05-17 do dziś
2. ImionaDANUTA2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLESZYK2022-05-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR EDWIN2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLICKA2022-05-17 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoPALUSZKIEWICZ2023-02-24 do dziś
2. ImionaROMAN2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2023-02-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-18 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-04-18 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-04-18 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-04-18 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 11.06.2003 -22.06.20042004-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-23 do dziś
3data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
4data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
5data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
6data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-22 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
9data złożenia 17.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
10data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
11data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
12data złożenia 30.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
15data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
16data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
21data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005- 31.12.20052006-08-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów