IZP INSTYTUT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000201303
Numer REGON: 015679230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-05-02
Sygnatura akt[RDF/379008/22/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015679230 NIP 52724276372013-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIZP INSTYTUT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina PUSZCZA MARIAŃSKA miejscowość PUSZCZA MARIAŃSKA2017-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość PUSZCZA MARIAŃSKA ulica UL. KRÓLA JANA SOBIESKIEGO nr domu 48 kod pocztowy 96-330 poczta PUSZCZA MARIAŃSKA kraj POLSKA 2017-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 16-02-2004 R.; NOTARIUSZ EWA KULESZA, KANCELARIA NOTARIALNA EWA KULESZA NOTARIUSZ EWA BRZEZIŃSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. GRÓJECKA 43/4 02-031 WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 767/2004 2) 15-03-2004 R.; NOTARIUSZ MAREK PŁASKA; KANCELARIA NOTARIALNA PŁASKA & WARCHOŁ NOTARIUSZE PL. TRZECH KRZYŻY 18, 00-499 WARSZAWA; REPERTORIUM A 1817/2004, ZMIANY UMOWY SPÓŁKI W § 9, 17 I 18 3) 30.03.2004 R.; NOTARIUSZ MAREK PŁASKA; KANCELARIA NOTARIALNA PŁASKA & WARCHOŁ NOTARIUSZE PL.TRZECH KRZYŻY 18, 00-499 WARSZAWA, REP. A NR 2051/2004; ZMIANA § 22004-04-14 do dziś
207.03.2012 R., REP. A NR 11098/2012, NOTARIUSZ MAREK PŁASKA & WARCHOŁ NOTARIUSZE, 00-031 WARSZAWA UL. SZPITALNA 8 LOK. 6, 1) § 7 2) § 9 UST. 1 ZD. PIERWSZE I UST. 2 ZAMIENIONY NA UST. 3, ZAŚ W UST. 2 ZMIENIA SIĘ TREŚĆ2012-04-17 do dziś
329.05.2013 R., REPERTORIUM A NR 17575/2013, NOTARIUSZ MAREK PŁASKA, KANCELARIA NOTARIALNA PŁASKA & WARCHOŁ NOTARIUSZE, UL. SZPITALNA 8/6, 00-031 WARSZAWA, § 7, § 8 UST. 3, § 8 UST. 4, § 8 UST. 5, § 8 UST. 6, § 8 UST. 7, § 9 UST. 3, § 9 UST. 4, § 11, § 13 UST. 2, § 16, § 17, § 18 UST. 1, § 18 UST. 2, § 19 UST. 1, § 19 UST. 2, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26.2013-06-28 do dziś
425-07-2013, REPERTORIUM A NR 23774/2013, NOTARIUSZ MAREK PŁASKA, KANCELARIA NOTARIALNA PŁASKA & WARCHOŁ NOTARIUSZE UL. SZPITALNA 8/6 00-031 WARSZAWA, § 7, § 9 UST. 4, §9 UST. 5, § 24 UST. 82013-09-06 do dziś
526.11.2013, REP. A 43870/2013, NOTARIUSZ MAREK PŁASKA, KANCELARIA NOTARIALNA PŁASKA & WARCHOŁ NOTARIUSZE, UL. SZPITALNA 8/6, 00-031 WARSZAWA, §7, §9 UST.5, §9 UST.6.2013-12-12 do dziś
622.01.2014 R., REP. A NR 4443/2014; NOTARIUSZ MAREK PŁASKA; KANCELARIA NOTARIALNA PŁASKA & WARCHOŁ NOTARIUSZE, UL. SZPITALNA 8/6, 00-031 WARSZAWA § 7, § 9 UST. 52014-02-17 do dziś
724.05.2017R., REP.A NR 12752/2017, NOTARIUSZ MAREK PŁASKA, KANCELARIA NOTARIALNA PŁASKA & WARCHOŁ NOTARIUSZE, §3 UMOWY SPÓŁKI2017-06-26 do dziś
828.07.2020 R. NOTARIUSZ MAREK PŁASKA; KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1678/2020 ZMIANA §2; §6; §7; §8; §9; §16; §17 ZMIANA NUMERACJI §24; §26 SKREŚLONO §22; §23; §25.2021-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AUDYT I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0157714502004-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000214301 2004-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000 ZŁOTYCH2022-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZAK2022-03-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH2022-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2022-03-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH2022-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2021-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13000,00 PLN2004-04-14 do dziś
230000,00 ZŁ2013-09-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, Z KTÓRYCH ŻADEN NIE MA STATUSU PREZESA ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2012-10-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSTRZELCZAK2012-11-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2012-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2012-11-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2021-03-05 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2021-03-05 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-03-05 do dziś
472 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-03-05 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 16.02.2004-31.12.2004 data złożenia 21.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 16.02.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 16.02.2004-31.12.20042006-01-12 do dziś
2data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
3data złożenia 26.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-29 do dziś
4data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-15 do dziś
5data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
6data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
7data złożenia 15.02.2012 okres 20112012-05-18 do dziś
8data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9data złożenia 29.01.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-17 do dziś
10data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
11data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-19 do dziś
12data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
13data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
16data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
17data złożenia 02.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-29 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-15 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
620112012-05-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-29 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-15 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
520112012-05-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów