SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „JOWITA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000201297
Numer REGON: 210236728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-11-27
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12032/20/916]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP2102367282004-03-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „JOWITA”2018-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze 9922004-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina BLEDZEW miejscowość BLEDZEW2004-03-24 do dziś
2. Adresulica PODGÓRNA nr domu 8 kod pocztowy 66-350 poczta BLEDZEW 2004-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.01.1995 R. 18.06.2001 R. -UCHWAŁA NR 7/2001 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIANA: &61 28.10.2003 R. UCHWAŁA NR 2/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2004-03-24 do dziś
219.06.2006 R., ZMIANA: § 4 UST. 2, § 7 UST. 1 PKT 5, 6, 7, § 22 UST. 2, 3, § 24, § 25, § 26, § 33 UST. 1, § 35, § 41 UST. 1, § 44 UST. 2, § 45, § 50 UST. 1, § 53, § 56 UST. 1, § 59 PKT 2, § 61 UST. 1, § 67. DODANO: § 7 UST. 1 PKT 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, § 7 UST. 2, 3, 4, 5, § 9 UST. 5, § 32 UST. 1 PKT 5, § 52 UST. 6, § 56 UST. 5, 6, 7, § 61 UST. 6, § 66/1;2006-09-05 do dziś
326.11.2007 R., PRZYJĘCIE STATUTU W JEGO NOWEJ TREŚCI.2008-06-03 do dziś
409.06.2014 R. - ZMIANA: § 4 UST. 8.2014-07-25 do dziś
505.09.2018 R. - §1 UST.1, §3 UST.1, §4, §6, §7, §8 UST.2, §12 UST.5, §16, §17, §20 UST.2, §27 UST.1, §27 UST.5, §27 UST.6, §27 UST.7, §28, §33 UST.1, §37 UST.1 PKT 11, §84, §86, §87; SKREŚLONO: §9, §10, §11 UST.11 I 12, §12 UST.4 I 15, §13 UST.5 I 6, §15 UST.10 I 11, §18, §20 UST.3 I 5, §33 UST.5, §37 UST. 1 PKT 17,19,21,23,25,30,31, §44 UST.2 PKT9,10,13, §49 UST.2 PKT 1 I 2, §§56 DO 83, §85, §§88 DO 109.2018-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOLAŃSKA2020-02-14 do dziś
2. ImionaEWELINA2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-14 do dziś
21. NazwiskoDAWIDOWICZ2018-08-13 do dziś
2. ImionaJERZY2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-08-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-13 do dziś
31. NazwiskoMALĄG2004-03-24 do dziś
2. ImionaJAN2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILIPISZYN2020-11-27 do dziś
2. ImionaMARIA2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIELICKA2004-03-24 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUCKA2004-11-09 do dziś
2. ImionaANNA2004-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSKA2004-11-09 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA GRAŻYNA2004-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZENELT2009-07-13 do dziś
2. ImionaJANINA2009-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2018-08-29 do dziś
2. ImionaTERESA2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILON2018-01-18 do dziś
2. ImionaJERZY BOLESŁAW2018-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-18 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIĘBOWSKI2018-01-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2018-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-18 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWIEC2018-08-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMIANY2004-03-24 do dziś
2. ImionaHENRYK2004-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z SPÓŁDZIELNIA ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIAMI BĘDĄCYMI JEJ WŁASNOŚCIĄ, NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU I PRZEZNACZENIA, A TAKŻE NIERUCHOMOŚCIAMI WYODRĘBNIONYMI, KTÓRYCH WŁASNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY NABYLI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI.2008-06-03 do dziś
296 Z SPÓŁDZIELNIA PROWADZI INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI, O KTÓREJ MOWA W UST. 1.2008-06-03 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-07-25 do dziś
468 32 Z SPÓŁDZIELNIA ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI ANI JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI /WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI/ TYCH NIERUCHOMOŚCI2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 10.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-09-05 do dziś
2data złożenia 30.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
3data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-17 do dziś
4data złożenia 22.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
5data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
6data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
8data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
9data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
10data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11data złożenia 24.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
12data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
13data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
14data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów