SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF” W PŁOTACH

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000201114
Numer REGON: 000990273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-11-14
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/18872/23/443]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009902732004-03-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF” W PŁOTACH2004-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 20352004-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina PŁOTY miejscowość PŁOTY2004-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOTY ulica UL. SŁONECZNA nr domu 2AA kod pocztowy 72-310 poczta PŁOTY kraj POLSKA 2016-09-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGRYF@WP.PL2016-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY -06.06.1995 R.2004-03-30 do dziś
227 KWIECIEŃ 2004 ROK, ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF” W PŁOTACH UCHWALIŁO, JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWAŁĄ NR 03/2004 Z DNIA 27 KWIETNIA 2004 ROKU.2004-05-26 do dziś
328.06.2012 R., PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2012-10-10 do dziś
426 CZERWCA 2018 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2018-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWRÓBLEWSKA2022-12-06 do dziś
2. ImionaBEATA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-06 do dziś
21. NazwiskoNOWICKI2015-03-25 do dziś
2. ImionaJERZY2015-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘCA PREZESA2015-03-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-25 do dziś
31. NazwiskoZINKIEWICZ2006-01-09 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW PAWEŁ2006-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2006-01-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-09 do dziś
41. NazwiskoJURGA2004-03-30 do dziś
2. ImionaLESZEK ANTONI2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-03-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-30 do dziś
51. NazwiskoŚCIESZKO2004-03-30 do dziś
2. ImionaJERZY2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-03-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2023-11-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2023-11-14 do dziś
2. ImionaREGINA2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2022-12-06 do dziś
2. ImionaANNA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2022-12-06 do dziś
2. ImionaEDWARD2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJ2021-02-10 do dziś
2. ImionaHELENA2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-10-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-16 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-10-16 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2017-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 16.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-29 do dziś
2data złożenia 04.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-10 do dziś
3data złożenia 23.07.2007 okres 2006 ROK2007-09-11 do dziś
4data złożenia 31.07.2008 okres 2007 R.2008-08-29 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 2008 R.2009-08-07 do dziś
6data złożenia 06.07.2010 okres 2009 R.2010-07-16 do dziś
7data złożenia 04.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-12 do dziś
8data złożenia 09.07.2012 okres 2011 R.2012-07-17 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
14data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
15data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16data złożenia 07.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-07 do dziś
17data złożenia 08.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
18data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-10 do dziś
22006 ROK2007-09-11 do dziś
32007 R.2008-08-29 do dziś
42009 R.2010-07-16 do dziś
52010 ROK2011-08-12 do dziś
62011 R.2012-07-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-29 do dziś
22005 ROK2006-08-10 do dziś
32006 ROK2007-09-11 do dziś
42007 R.2008-08-29 do dziś
52008 R.2009-08-07 do dziś
62009 R.2010-07-16 do dziś
72010 ROK2011-08-12 do dziś
82011 R.2012-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów