„FIRMA HANDLOWA LESZEK TOMECKI I LUIZA TOMECKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000201042
Numer REGON: 634159340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2016-07-07
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/14786/16/991]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP6341593402004-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWA LESZEK TOMECKI I LUIZA TOMECKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 145412004-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-04-06 do dziś
2. Adresulica GLEBOWA nr domu 26 kod pocztowy 61-312 poczta POZNAŃ 2004-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.2000, DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA SC WOJCIECH SAJDA, DOROTA MUSIAŁKIEWICZ POZNAŃ UL. ŚW. MARCIN 19 M 3, REPERTORIUM A 9743/2000.2004-04-06 do dziś
218.05.2007 R., REP. A NR 3904/2007, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 ORAZ PAR. 8; 04.06.2007 R., REP. A NR 4463/2007, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, ZMIENIONO PAR. 13 UST. 1.2007-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOCIŃSKA2007-01-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2007-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 248.000 ZŁ2007-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKA2007-01-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2007-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 252.000 ZŁ2007-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2007-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMECKI2004-04-06 do dziś
2. ImionaLESZEK WŁADYSŁAW2004-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH ODZIEŻY ORAZ OBUWIA I AKCESORIÓW2004-04-06 do dziś
252 50 Z SPRZEDAŻ, SKUP, KOMIS I RENOWACJA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH2004-04-06 do dziś
352 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA DZIEŁ SZTUKI W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.07.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 05.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
3data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-07-22 do dziś
4data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-07-22 do dziś
5data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-07-22 do dziś
6data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-22 do dziś
7data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-22 do dziś
8data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-22 do dziś
9data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-22 do dziś
10data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-22 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
13data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2001 R. -31.12.2001 R.2005-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-06-08 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-07-22 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-07-22 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-22 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-22 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-22 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2001 R. -31.12.2001 R.2005-06-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-06-08 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-07-22 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-07-22 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-22 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-22 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-22 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-22 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów