„INSUL - TEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000201040
Numer REGON: 531617169
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-26
Sygnatura akt[RDF/455126/22/194]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP5316171692004-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSUL -TEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 37832004-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina KRAPKOWICE miejscowość KRAPKOWICE2013-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAPKOWICE ulica KOZIELSKA nr domu 6C kod pocztowy 47-300 poczta KRAPKOWICE kraj POLSKA 2013-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.2000 R., NOTARIUSZ DOROTA KUZEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 1418/20002004-03-22 do dziś
205.04.2007 R., NOTARIUSZ MARZANNA PAPROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. A NR 3606/2007 -ZMIENIONO PAR. 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. 22.05.2007 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA-KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 1192/2007- ZMIENIONO PARAGRAFY: 6; 7 UMOWY SPÓŁKI.2007-05-23 do dziś
318.06.2013R., REP. A NR 1481/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA-KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIANA PAR. 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2013-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEVERING2018-09-17 do dziś
2. ImionaARMIN2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY2004-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEVERING2018-09-17 do dziś
2. ImionaARMIN2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-08-18 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-18 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2018-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-17 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2018-09-17 do dziś
325 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2018-09-17 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2018-09-17 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2018-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-27 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-26 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-18 do dziś
9data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
12data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
15data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
16data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
17data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-15 do dziś
18data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
19data złożenia 26.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-18 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-18 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów