„BUDMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000200931
Numer REGON: 891523630
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/210934/20/99]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 891523630 NIP 88515670762007-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA2004-03-22 do dziś
2. Adresulica OBOZOWA nr domu 5 kod pocztowy 57-401 poczta NOWA RUDA kraj POLSKA 2004-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM GARUSEM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 62, REP. A NR 1201/2004.2004-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERCZYCKI2004-03-22 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.250,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2004-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZOWSKA2012-12-07 do dziś
2. ImionaEWA2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.250,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego57500,00 PLN2004-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140250,00 PLN2004-03-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZOWSKI2004-03-22 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-03-22 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-03-24 do dziś
243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-03-24 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-03-24 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-03-24 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2017-03-24 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-03-24 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-03-24 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2017-03-24 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 22.03.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 22.03.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
3data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
4data złożenia 15.04.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-06-05 do dziś
5data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
6data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
7data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
8data złożenia 13.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
9data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
11data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
13data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
14data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-06-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 22.03.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-06-05 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr VI GU 5/10 data 15.04.20102010-06-24 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, SYGN. AKT VI GUP 6/10 STWIERDZAJĄCE ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO data 09.05.20112011-07-05 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2010-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów