„ARTRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000200832
Numer REGON: 010337163
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-05-18
Sygnatura akt[RDF/292363/21/633]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010337163 NIP 11800567632010-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 377432004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-03-19 do dziś
2. Adresulica KAKOWSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 39 kod pocztowy 04-042 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.1993 R. UMOWA SPÓŁKI -REP. NR A 2027/93, ZMIANY: 23.12.2003 R. REP. A 5699/2003 AKT JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI (ZMIENIONO: §§ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; USUNIĘTO DOTYCHCZASOWE §§ 21, 22, 23, 24, 25), ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2004-03-19 do dziś
2ZMIANA § § 6, 7, 8; SKREŚLENIE § 15; TEKST JEDNOLITY Z DN. 30.12.2009 -NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 3193/20092010-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAK2004-03-19 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KAZIMIERZ2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.600 ZŁ2006-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAK2004-03-19 do dziś
2. ImionaZOFIA MARIA2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.400 ZŁ2006-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 PLN2004-03-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAK2004-03-19 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KAZIMIERZ2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAK2004-03-19 do dziś
2. ImionaZOFIA MARIA2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-01-11 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-11 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-01-11 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-01-11 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-01-11 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-11 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-11 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-01-11 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-01-11 do dziś
1053 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-01-11 do dziś
1158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-01-11 do dziś
1262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-01-11 do dziś
1363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-01-11 do dziś
1464 91 Z LEASING FINANSOWY2010-01-11 do dziś
1564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-01-11 do dziś
1668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-01-11 do dziś
1769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-01-11 do dziś
1870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-01-11 do dziś
1973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-11 do dziś
2074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-01-11 do dziś
2177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-01-11 do dziś
2281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-01-11 do dziś
2382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 05.07.20042005-08-29 do dziś
3data złożenia 01.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
7data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
14data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-02 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 23.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
17data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
18data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-29 do dziś
3ZA 2005 ROK2006-07-20 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów