SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELBLĄŻANKA” W ELBLĄGU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000200813
Numer REGON: 001359631
Numer NIP: 5782850607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422735/22/570]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013596312004-07-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELBLĄŻANKA” W ELBLĄGU2004-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU nr w rejestrze 5952004-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2004-07-12 do dziś
2. Adresulica GROBLA ŚW. JERZEGO nr domu 13 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG 2004-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118 LUTY 1989 R. 28 LISTOPADA 2003 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2004-07-12 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 19.08.2004 R. ZMIENIONO: §153 UST. 2, §29 UST. 5, §70 UST. 2, §76 UST. 1, §79, §96 UST. 4, §132, §133, §163 UST. 4. DODANO: W §126 UST. 7 SPROSTOWANO: §17, §24 UST. 2, §56, §63 UST. 2, §68 UST. 1, §73 UST. 2, §74 UST. 2, §75 UST. 3, §77 UST. 1, §78 UST. 2, §85 UST. 1, §86 UST. 2, §93 UST. 3, §94, §99 UST. 2, §102 UST. 2, §108, §111 UST. 1, §112, §115 UST. 1 I UST. 3, §120 UST. 1, §133, §139 UST. 1, §141, §142, §143 UST. 1 PKT 4 I 5, §144, §145, §155 UST. 2, §158 UST. 3, §159 UST. 1 STATUTU. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 09.01.2005 R. SKREŚLONO: W §75 UST. 1 STATUTU PROTOKOŁEM Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.01.2005 R. SPROSTOWANO UCHWAŁĘ WALNEGO ZGORMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 09.01.2005 R. POPRZEZ WYKREŚLENIE §75 STATUTU.2005-02-04 do dziś
318.06.2019R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2020-06-10 do dziś
428.09.2020 R. ZMIENIONO § 18 UST.6, § 19 UST.1, § 79 UST.3, § 79 UST.5, § 79 UST.6, § 79 UST.9 STATUTU2020-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2020-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZĘCZEK2020-06-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-10 do dziś
21. NazwiskoLATKOWSKI2009-08-31 do dziś
2. ImionaWALDEMAR HENRYK2009-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-31 do dziś
31. NazwiskoGUSOWSKI2004-07-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-07-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-12 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-07-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-12 do dziś
51. NazwiskoLEŚNIEWSKI2004-07-12 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2004-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2009-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-07-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCH2020-06-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKA2020-06-10 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIELSKA2020-06-10 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ WSPÓLNĄ SPÓŁDZIELNI2020-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2020-06-10 do dziś
293 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE KULTURY I REKREACJI2020-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.12.2008 okres ZA 2004 ROK, ZA 2005 ROK, ZA 2006 ROK, ZA 2007 ROK2009-01-22 do dziś
2data złożenia 05.08.2009 okres 2008 R.2009-08-31 do dziś
3data złożenia 28.11.2010 okres ZA 2009 R.2010-12-14 do dziś
4data złożenia 15.11.2012 okres ZA 2010 R.2012-12-04 do dziś
5data złożenia 15.11.2012 okres ZA 2011 R.2012-12-04 do dziś
6data złożenia 13.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-18 do dziś
7data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
8data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
9data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-31 do dziś
10data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11data złożenia 30.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
12data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
15data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-08-31 do dziś
2ZA 2009 R.2010-12-14 do dziś
3ZA 2010 R.2012-12-04 do dziś
4ZA 2011 R.2012-12-04 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-31 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-08-31 do dziś
2ZA 2009 R.2010-12-14 do dziś
3ZA 2010 R.2012-12-04 do dziś
4ZA 2011 R.2012-12-04 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-31 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów