„GRUSZECKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000200706
Numer REGON: 932233151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338183/21/416]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP9322331512004-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUSZECKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2007-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 97462004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2004-03-19 do dziś
2. Adresulica WROCŁAWSKA nr domu 26 kod pocztowy 55-075 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2004-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.08.2000 R., REP. A 6239/2000 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/5 PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ RADOJWSKĄ. AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.12.2003 R., REP. A 9599/2003 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/5 PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ RADOJEWSKĄ ZMIANA §4; §5 PKT 1; §6; §7; §12; §13; §14 PKT 7; §14 PKT 8, 9, 10; §15 PKT 7.2004-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2004-03-19 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2004-03-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2004-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKA2004-03-19 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA WERONIKA2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2004-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2004-03-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRUSZECKA2004-03-19 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA WERONIKA2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-19 do dziś
21. NazwiskoGRUSZECKI2004-03-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-19 do dziś
31. NazwiskoGRUSZECKI2004-03-19 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-03-19 do dziś
208 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2021-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-20 do dziś
223 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2021-01-20 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2021-01-20 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2021-01-20 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-20 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2021-01-20 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-01-20 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-01-20 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-08 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
3data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
4data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-07 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
7data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-01 do dziś
9data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-01 do dziś
10data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-01 do dziś
11data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-01 do dziś
12data złożenia 02.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-05 do dziś
13data złożenia 02.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
14data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-30 do dziś
15data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
16data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
17data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-01 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-01 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-09-08 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-07 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-01 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-01 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MGR ELŻBIETĘ RADOJEWSKĄ, REP. A NR 10510/2005, Z DNIA 20.12.2005 R. -UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI W DRODZE POSTĘPOWANIU LIKWIDACYJNEGO.2006-01-13 do dziś
29.05.2007 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ORAZ O POWOŁANIU LIKWIDATORA AKT NOTARIALNY REP. A NR 4979/2007 Z DNIA 29.05.2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ RADOJEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/52007-06-29 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.11.2006 R. O UCHYLENIU LIKWIDACJI SPÓŁKI I O PRZYWRÓCENIU STANU Z OKRESU POPRZEDZAJĄCEGO LIKWIDACJĘ2006-12-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2007-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGRUSZECKI2007-06-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.05.2007 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ORAZ O POWOŁANIU LIKWIDATORA -AKT NOTARIALNY REP. A NR 4979/2007 Z DNIA 29.05.2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ RADOJEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/52007-06-29 do dziś
2
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2006-01-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MGR ELŻBIETĘ RADOJEWSKĄ, REP. A NR 10510/2005, Z DNIA 20.12.2005 R. -UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI W DRODZE POSTĘPOWANIU LIKWIDACYJNEGO.2006-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2010-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAWNICKI2010-10-08 do dziś
2. ImionaJAN2010-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-08 do dziś
5. Określenie osobyNADZORCA SĄDOWY2010-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów