SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „BŁONIE”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000200688
Numer REGON: 250431806
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-11-18
Sygnatura akt[RDF/458505/22/174]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 250431806 NIP 96806604082007-05-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BŁONIE”2004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY KALISZ nr w rejestrze 13012004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina NOWE SKALMIERZYCE miejscowość NOWE SKALMIERZYCE2004-03-19 do dziś
2. Adresulica KALISKA nr domu 24D nr lokalu 12 kod pocztowy 63-460 poczta NOWE SKALMIERZYCE 2004-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.01.1994 R.2004-03-19 do dziś
224.06.2004 R. -UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2004-12-22 do dziś
318.05.2006 R., -ZMIENIONO §§: 4 UST. 6; 6 UST. 1 PKT 4; 6 UST. 1 PKT 17; 7 UST. 1 PKT 14; 12 UST. 3 I 4; 20 UST. 1 I 2; 22; 27; 33 UST. 2; 36 UST. 1 I 2; 38 UST. 1 I 2; 41; 42 UST. 1 I 2; 43; 45 UST. 1; 57 UST. 1; 58; 59; 67 UST. 1, -SKREŚLONO §§: 6 UST. 1 PKT 15; 15 DZIAŁ F; 29, -DODANO §§: 1 UST. 2 PKT C; 33 UST. 3A; 78A; 84A; 86A.2006-07-07 do dziś
426.04.2007 R. ZMIENIONO §§: 4 UST. 1; 6 UST. 1 P 3-6, 10, 17; 6 UST. 2; 49 UST. 5; 61 UST. 1 P 1, 4; 61 UST 2, 3; 64 UST 1-4; 65 UST. 1-5; 66 UST. 1-3; 67 UST. 1-2, 4-5; 67A; 68 UST. 1, 3-7, 11-12; 69 UST. 3-4; 70 UST. 2; 71 UST. 1 P 2 I UST. 2; 72 UST. 2; 74 UST. 1; 75 UST. 4; 76 UST. 2 P E-F, UST. 3; 84; 86 UST. 3; 86A UST. 3; 87; 88 UST. 3; 89; -SKREŚLONO §§: 79-82.2007-05-31 do dziś
525.06.2008 R. -ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 13 UST. 3, § 20, § 21, § 22 UST. 1, § 24 UST. 6, § 25 UST. 5-6, § 30 UST. 2, § 32, § 33 UST. 1, § 34 UST. 3, § 40, § 41 UST. 1 PKT 3, § 42 UST. 1-2, § 48, § 49 UST. 1, § 49 UST. 3, § 50, § 51, § 52 UST. 1, § 54, § 55, § 57, § 59 UST. 1, § 60 UST. 6, § 65, § 66, § 67 UST. 2, § 69 UST. 2, § 69 UST. 4, § 70 UST. 1, § 75 UST. 4, § 83 UST. 2, § 84, § 86A UST. 1, -DODANO: § 7 UST. 1 PKT 14, § 57 (1), § 69 UST. 5-6, § 70 UST. 3-5, § 84A UST. 3, § 89 (1), -UCHYLONO: § 25 UST. 2-4, § 28, § 33 UST. 3A, § 38 UST. 3, § 65 (1) STATUTU.2008-10-02 do dziś
629.06.2011 R. -ZMIENIONO: § 2 PKT 2C; § 21 PKT 2 PPKT 2; § 25 PKT 1; § 57 PKT 10 STATUTU.2011-07-26 do dziś
706.06.2014 R. - ZMIENIONO § 75 PKT. 1.2014-08-12 do dziś
822.05.2018R. - ZMIENIONO: §3, §4, §5, §7, §8, §13, §16, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §30, §31, §33, §36, §38, §39, §41, §45, §57, §64, §67, §84, §85. - SKREŚLONO: §9, §10, §11, §12, §14.2018-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDĄBKOWSKA2020-02-12 do dziś
2. ImionaHANNA2020-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-12 do dziś
21. NazwiskoMAJZNER2019-06-25 do dziś
2. ImionaPATRYCJA MARIA2019-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-27 do dziś
31. NazwiskoWITCZAK2013-10-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWICKA2016-10-27 do dziś
2. ImionaBERNADETA MARIA2016-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2016-10-27 do dziś
2. ImionaJAN2016-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAK2015-11-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WIESŁAW2015-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIAK2015-11-10 do dziś
2. ImionaIRENA2015-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZESIŃSKI2015-11-10 do dziś
2. ImionaEDWARD JÓZEF2015-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW2015-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-11-10 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE BUDYNKOW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH2015-11-10 do dziś
368 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH2015-11-10 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-11-10 do dziś
568 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-11-10 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-11-10 do dziś
768 10 Z NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-11-10 do dziś
841 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-11-10 do dziś
968 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
3data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
5data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
6data złożenia 10.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
7data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-02 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
9data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
10data złożenia 07.10.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-17 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
12data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
14data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
15data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
16data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
17data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-11 do dziś
18data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-11 do dziś
19data złożenia 18.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-02 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów