CSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000200440
Numer REGON: 151575083
Numer NIP: 5732438106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-12-10
Sygnatura akt[RDF/573683/23/26]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP1515750832004-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE nr w rejestrze 3832004-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2004-03-22 do dziś
2. Adresulica DĄBKOWSKIEGO nr domu 34 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2004-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.1989 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE JOLANTA MOŃKA, NR REP. A 1315/89, CZĘSTOCHOWA, UL. DĄBROWSKA 23/35; 20.01.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA KRÓLAK, NR REP. A 172/2004, CZĘSTOCHOWA AL. JANA PAWŁA II NR 76/78, ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 28;2004-03-22 do dziś
223.07.2010 R., REP. A NR 2721/2010, NOTARIUSZ JOLANTA KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE AL. JANA PAWŁA II 76/78 -ZMIANA PAR. 5 UMOWY2011-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2004-03-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2009-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2004-03-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2009-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADALIŃSKI2004-03-22 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00 ZŁ2009-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADALIŃSKI2004-03-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF JANUSZ2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2009-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-22 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADALIŃSKA2016-01-21 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ANETA2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ2009-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA DWUKROTNIE WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.2004-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADALIŃSKA2016-01-21 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ANETA2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymW-CE PREZES ZARZĄDU2009-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADALIŃSKI2004-03-22 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-06-20 do dziś
295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-20 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-06-20 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-06-20 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-06-20 do dziś
630 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2011-06-20 do dziś
733 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2011-06-20 do dziś
816 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2011-06-20 do dziś
977 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2011-06-20 do dziś
1062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.11.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042009-01-08 do dziś
2data złożenia 28.11.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052009-01-08 do dziś
3data złożenia 28.11.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-01-08 do dziś
4data złożenia 28.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
5data złożenia 03.03.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-06-20 do dziś
6data złożenia 31.12.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082014-01-17 do dziś
7data złożenia 31.12.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102014-01-17 do dziś
8data złożenia 31.12.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112014-01-17 do dziś
9data złożenia 06.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-26 do dziś
10data złożenia 06.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
11data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-05 do dziś
12data złożenia 10.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-11 do dziś
13data złożenia 10.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-11 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
19data złożenia 21.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-21 do dziś
20data złożenia 24.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-24 do dziś
21data złożenia 15.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
22data złożenia 10.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042009-01-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052009-01-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-01-08 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-06-20 do dziś
601.01.2008 - 31.12.20082014-01-17 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102014-01-17 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112014-01-17 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042009-01-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052009-01-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-01-08 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-06-20 do dziś
601.01.2008 - 31.12.20082014-01-17 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102014-01-17 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112014-01-17 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów