„BUDOPROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000200329
Numer REGON: 001282029
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-07-09
Sygnatura akt[RDF/313504/21/38]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012820292004-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOPROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 3432004-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2004-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica GÓRNYCH WAŁÓW nr domu 42 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2008-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.1987 R., NOTARIUSZ ROMAN PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 2119/87 ZMIANA UMOWY: 19.12.2003 R., NOTARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 18228/2003, SKREŚLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI ZASTĘPUJĄC JĄ NOWYM BRZMIENIEM2004-03-18 do dziś
230.12.2009 R. -REP. A NR 9189/2009, NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH -ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2010-02-15 do dziś
331.01.2013 R., REP. A NR 199/2013 ORAZ 19.02.2013 R., REP. A NR 385/2013, NOTARIUSZ DOROTA SUŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO: § 7 UST. 1; § 7 UST. 2; § 13 UST. 2; § 14 UST. 2, SKREŚLONO: § 7 UST. 3, DODANO: § 13 UST. 3-82013-03-14 do dziś
428.03.2013 R. - REP. A NR 819/2013, NOTARIUSZ DOROTA SUŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO § 7 UST. 12013-06-03 do dziś
504.12.2014 R. NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM A NR 6112/2014 - ZMIENIONO § 162015-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBKOWSKI2004-03-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MACIEJ2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały472 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.600,00 ZŁ2016-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESSAER2004-03-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.250,00 ZŁ2016-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBKOWSKA2006-07-14 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2006-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały385 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.250,00 ZŁ2016-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBKOWSKI2016-08-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ ZBIGNIEW2016-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 ZŁ2016-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2004-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBKOWSKA2004-03-18 do dziś
2. ImionaEWA2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOBKOWSKI2009-05-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ2009-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-21 do dziś
21. NazwiskoŻUR2004-03-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-18 do dziś
31. NazwiskoPODGÓRNIK2004-03-18 do dziś
2. ImionaMARIA2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJANIK2018-04-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2018-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-02-15 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-15 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-15 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-15 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-02-15 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-15 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-02-15 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-15 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-15 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-27 do dziś
3data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-02 do dziś
4data złożenia 06.12.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062008-02-18 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
6data złożenia 06.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-16 do dziś
7data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-18 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
12data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
13data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
14data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
18data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-02 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062008-02-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-02 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062008-02-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów