SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W BOJANOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000200238
Numer REGON: 001016888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/13551/22/739]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010168882004-03-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W BOJANOWIE2004-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE nr w rejestrze 1622004-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina BOJANOWO miejscowość BOJANOWO2004-03-17 do dziś
2. Adresulica LEŚNA nr domu 2 A kod pocztowy 63-940 poczta BOJANOWO 2004-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI Z DNIA 10.09.1982 R. ZMIANA STATUTU W DNIU 07.07.2003 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2004-03-17 do dziś
2ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI W DNIU 13.04.2004 R. (§§ 11, 117).2004-05-12 do dziś
3ZMIANA STATUTU W DNIU 07.07.2006 R. (UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI).2006-09-22 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 28.11.2007 R. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-02-01 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 9/2014 Z DNIA 30.06.2014 R. -ZMIENIONO: § 12 PKT. 2 PPKT. 2, § 16 PKT. 2 PPKT. 2, § 65 PKT. 2, § 69 PKT. 1, § 71 PKT. 1 PPKT. 1, § 71 PKT. 1, § 72 PKT. 1, § 72 WYKREŚLONO PKT. 3 I 4, § 73 PKT. 1, § 74, § 76, § 78 PKT. 1, § 80 PKT. 2, § 80 PKT. 3, § 80 PKT. 5, § 81 PKT. 1, § 81 PKT. 2, § 83, § 902014-07-24 do dziś
629.06.2018R. - SKREŚLONO: §11, §18, §19, §46§49, - DODANO: §32A, §32B, §32C, §39A, - ZMIENIONO: §2, §3, §7, §8, §9, §10, §12-§17, §20, §22-§32, §33-§38, §39, §40-§45, §56-§77, §84-§86.2018-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAJCHROWICZ2014-01-22 do dziś
2. ImionaLUCYNA MARIA2014-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-22 do dziś
21. NazwiskoFIEBIG2004-03-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2004-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU (GŁÓWNY KSIĘGOWY)2004-03-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIAK2022-06-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKA2022-06-22 do dziś
2. ImionaILONA ANNA2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUTER2022-06-22 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ANDRZEJ2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-03-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
6data złożenia 21.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-01 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
9data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
11data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
14data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
15data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
16data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
20data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-01 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów