SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W ŚWIĄTKACH W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000200192
Numer REGON: 510046177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533492/23/577]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP5100461772004-04-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W ŚWIĄTKACH W LIKWIDACJI2008-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 14422004-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina ŚWIĄTKI miejscowość ŚWIĄTKI2004-04-13 do dziś
2. Adreskod pocztowy 11-008 poczta ŚWIĄTKI 2004-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 4.06.1992 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 6.11.2003 R. ZMIENIONO: §2, §3, §4, §9, §11, §12, §13, §23, §24, §25, §27, §29, §30, §31, §34, DODANO: §26A, §32A, §38, SKREŚLONO: §8 §37 STATUTU. W/W UCHWAŁĘ SPROSTOWANO PROTOKOŁEM Z DNIA 05.04.2004 R.2004-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZERWA2006-07-28 do dziś
2. ImionaJAN2006-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2006-07-28 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2006-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKO2004-04-13 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2004-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEWICZ2004-04-13 do dziś
2. ImionaJADWIGA2004-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWA2004-04-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2004-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-04-13 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-13 do dziś
340 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2004-04-13 do dziś
440 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2004-04-13 do dziś
545 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-04-13 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 21.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-10 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres ZA 2005 ROK2006-07-28 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres ZA 2006 ROK2007-07-18 do dziś
5data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007-19.09.2007 R., 20.09.2007-31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
6data złożenia 24.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-02 do dziś
7data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
8data złożenia 09.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-17 do dziś
9data złożenia 09.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
10data złożenia 21.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
11data złożenia 21.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
12data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
13data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
14data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
15data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
16data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-07-28 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-07-18 do dziś
301.01.2007-19.09.2007 R., 20.09.2007-31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
42009 ROK2010-07-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-10 do dziś
3ZA 2005 ROK2006-07-28 do dziś
4ZA 2006 ROK2007-07-18 do dziś
501.01.2007-19.09.2007 R., 20.09.2007-31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
62009 ROK2010-07-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 6/07 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29.08.2007 R., UCHWAŁA NR 8/07 WALNEGO ZRGOMADZENIA Z DNIA 19.09.2007 R.2008-01-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2008-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEWICZ2008-01-22 do dziś
2. ImionaJADWIGA2008-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRYSZCZAK2010-01-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANDRZEJ2010-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERCZAK2014-03-05 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2014-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów