JODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000199970
Numer REGON: 672991208
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-08-06
Sygnatura akt[RDF/231466/20/242]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina KOZIENICE miejscowość ALEKSANDRÓWKA2004-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ALEKSANDRÓWKA ulica ŁĄKOWA nr domu 19 kod pocztowy 26-900 poczta KOZIENICE kraj POLSKA 2012-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2004 R.-NOTARIUSZ JAROSŁAW KUDŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOZIENICACH, REP. A NR 801/20042004-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘKUS2004-03-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ DANIEL2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ2004-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘKUS2004-03-18 do dziś
2. ImionaDOMINIK STANISŁAW2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ2004-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaECKHOFF2004-03-18 do dziś
2. ImionaJO KVALSTAD2004-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ2004-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2015-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2015-10-16 do dziś
216 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-10-16 do dziś
331 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2015-10-16 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-10-16 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-10-16 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-10-16 do dziś
716 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2004 -31.12.20042012-01-23 do dziś
2data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2005 -31.12.20052012-01-23 do dziś
3data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2006 -31.12.20062012-01-23 do dziś
4data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2007 -31.12.20072012-01-23 do dziś
5data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2008 -31.12.20082012-01-23 do dziś
6data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-01-23 do dziś
7data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-23 do dziś
8data złożenia 13.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
9data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
10data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
11data złożenia 24.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
12data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
14data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-30 do dziś
15data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-06 do dziś
16data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042012-01-23 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052012-01-23 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062012-01-23 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072012-01-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082012-01-23 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092012-01-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-01-23 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.11.2015 ROZWIĄZANIE SPÓŁKI Z PRZYCZYNY POWZIĘCIA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI UCHWAŁY NR 3 ROZWIĄZANIU SPÓŁKI 1 USTANOWIENIA JEJ LIKWIDATORA; NOTARIUSZ MONIKA SMAGA, KANCELARIA NOTARIAL AGNIESZKA KACPRZYCKA MONIKA SMAGA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA; 01-031 WARSZAWA, AL.JANA PAWŁA II LOK. 215; 03-11-2015 R.; REPERTORIUM A NR 5866/2015.2016-02-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMIĘKUS2016-02-22 do dziś
2. ImionaDOMINIK STANISŁAW2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.11.2015 ROZWIĄZANIE SPÓŁKI Z PRZYCZYNY POWZIĘCIA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI UCHWAŁY NR 3 ROZWIĄZANIU SPÓŁKI 1 USTANOWIENIA JEJ LIKWIDATORA; NOTARIUSZ MONIKA SMAGA, KANCELARIA NOTARIAL AGNIESZKA KACPRZYCKA MONIKA SMAGA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA; 01-031 WARSZAWA, AL.JANA PAWŁA II LOK. 215; 03-11-2015 R.; REPERTORIUM A NR 5866/2015.2016-02-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów