SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „STOCZNIOWIEC” W TCZEWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000199958
Numer REGON: 001108120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-09-25
Sygnatura akt[RDF/424904/22/706]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0011081202004-03-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „STOCZNIOWIEC” W TCZEWIE2004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5042004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2004-03-19 do dziś
2. Adresulica HANNY HASS nr domu 27/B nr lokalu 11 kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW 2004-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127-07-1984 R. -PIERWSZY STATUT 17-11-2003 R. -OSTATNIE ZMIANY ZMIENIONE PARAGRAFY OD 1 DO 101 WŁĄCZNIE ORAZ DODANO NOWE PARAGRAFY OD NR 102 DO 155 WŁĄCZNIE. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DN. 17-11-2003 R. ZATWIERDZAJĄCA JEDNOLITY TEKST STATUTU.2004-03-19 do dziś
224.06.2008R., ZMIANA §1-155 STATUTU, DODANIE §156-177, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2015-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLIESKE2019-05-17 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA HELENA2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-17 do dziś
21. NazwiskoOLCZYK2004-03-19 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-19 do dziś
31. NazwiskoELSZKOWSKI2004-03-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH SYLWESTER2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-03-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁASZKIEWICZ2017-10-09 do dziś
2. ImionaELWIRA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2017-10-09 do dziś
2. ImionaLECH FRANCISZEK2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACZALSKA2017-10-09 do dziś
2. ImionaJANINA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2012-07-13 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2012-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-07-13 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-13 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-13 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-07-13 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
4data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-16 do dziś
7data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-08 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
12data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
15data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
19data złożenia 25.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-09-08 do dziś
501.01.2008-31.12.20082010-09-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-16 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-08 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów