SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LISINIEC”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000199888
Numer REGON: 150888207
Numer NIP: 5730225228
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392754/22/444]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP1508882072004-03-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LISINIEC”2004-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 5712004-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2004-03-22 do dziś
2. Adresulica WRĘCZYCKA nr domu 22/26 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA 2004-03-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLISINIEC@POCZTA.ONET.PL2014-08-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMLISINIEC.PL2014-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY 21.09.1995 R. ZMIANY STATUTU DOKONANO UCHWAŁAMI ZPC Z DNIA 21.01.2002 R. I 23.06.2003 R. PAR. 3 UST. 3 PKT A; PAR. 4; PAR. 5 UST. 2; PAR. 6 PKT 1; PAR. 7 PKT 3; PAR. 8 UST. 4, 6; PAR. 10 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6; PAR. 11 UST. 1, 2, 3, 4; PAR. 12; PAR. 13; PAR. 14 PKT 3; PAR. 18 UST. 3, 4; PAR. 21; PAR. 22 UST. 2; PAR. 24 UST. 5; PAR. 25 UST. 2 PKT F, G, K, L; PAR. 26 UST. 2 PAR. 27 UST. 3; PAR. 29 UST. 1; PAR. 30 UST. 8; PAR. 32; PAR. 35; SKREŚLONO: PAR. 30 UST. 9; PAR. 31 PKT 2; DODANO: PAR. 3 UST. 3 PKT C, UST. 4, UST. 5, UST. 6; PAR. 5 UST. 4; PAR. 7 PKT 7; PAR. 8 UST. 7, UST. 8, UST. 9; PAR. 9 UST. 4, UST. 5; PAR. 15 UST. 1, UST. 3 PKT D, E, UST. 7; PAR. 25 UST. 2 PKT N, O, P; PAR. 28 UST. 2 PKT I.2004-03-22 do dziś
212.06.2006 R. PAR. 6 PKT 3, 10, 11, 12, 13, 14; PAR. 7 PKT 8; PAR. 15 PKT 2, 3 ZE ZNACZKIEM 1, 3 ZE ZNACZKIEM 2, 4, 5, 6 ZE ZNACZKIEM 1, 8; PAR. 22 PKT 1, 2, 3, 4, 5; PAR. 27 PKT 3; PAR. 32 PKT 5 ZE ZNACZKIEM 12006-09-27 do dziś
312.06.2006 R. ZMIANA: PAR. 8 PKT 1; PAR. 24 PKT 1 -DODANO: PAR. 3 PKT 6 PPKT D, E, F, G, H; PAR. 4 PKT 2 ZE ZN.1, PAR. 8 PKT 1 ZE ZN. 1; PAR. 19 PKT 2 ZE ZN.1.2007-04-17 do dziś
421.11.2007 R. -UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU2008-03-07 do dziś
516.06.2009 R. PAR. 29 UST. 7; PAR. 4 UST. 3 DODANO PKT E, F, G, H; PAR. 10 UST. 1; PAR. 29 DODANO UST. 82009-09-21 do dziś
623.06.2015R. ZMIANA §9 PKT 6, §9 PKT 11, §26 PKT 2, §29 PKT 7, §35 PKT 2 LIT I, §37 DODANO PKT 52015-09-01 do dziś
702.06.2017 R. - ZMIANA: § 34, § 37 PKT 5 STATUTU2017-08-03 do dziś
827.05.2019 R. ZMIANA CAŁEGO STATUTU OD § 1 DO § 43.2019-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBREWCZYŃSKI2021-12-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-27 do dziś
21. NazwiskoKOPYDŁOWSKI2015-11-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZDZISŁAW2015-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-18 do dziś
31. NazwiskoBORKENHAGEN2015-01-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD ALEKSANDER2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLITAŃSKI2021-12-27 do dziś
2. ImionaROBERT2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-12-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
32. ImionaEUGENIUSZ2011-12-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULEJ2021-12-27 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-09 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-09 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-09 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-01-09 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-01-09 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-09 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-09 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-09 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-01-09 do dziś
1093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.20042005-12-20 do dziś
3data złożenia 30.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-15 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
6data złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-26 do dziś
9data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
10data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
11data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
15data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
17data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-11-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów