PROGRESS BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000199800
Numer REGON: 008047610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342708/21/266]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0080476102004-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROGRESS BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 14102004-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2004-03-15 do dziś
2. Adresulica KURPIOWSKA nr domu 17 kod pocztowy 81-554 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2004-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.03.1988 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KARTUZACH, REPERTORIUM A NR 1321/88; 15.12.2003 R., ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. WAJDELOTY 18/1, REPERTORIUM A NR 6596/2003, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI;2004-03-15 do dziś
202.12.2010 R. REPERTORIUM A NR 10300/2010 MIROSŁAW MROCZKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONE PAR. 2, PAR. 6 I PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2010-12-29 do dziś
316.02.2015, REPERTORIUM A NR 553/2015, MIROSŁAW MROCZKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ABRAHAMA 1A GDAŃSK ZMIENIONY PAR.7 UST.1, DODANY PAR.8 UST.3 I PAR.9A UMOWY SPÓŁKI2015-03-26 do dziś
420.05.2015, REPERTORIUM A NR 2598/2015, MIROSŁAW MROCZKOWSKI, NOTARIUSZ W GDAŃSKU, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIENIONO PAR.7 UST.1 ORAZ PAR.8 UMOWY SPÓŁKI2015-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUDZIK2004-03-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2015-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
Brak wpisów
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUDZIK2004-03-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHUDZIK2015-03-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-03-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-12-29 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-12-29 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-12-29 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-12-29 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-12-29 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-12-29 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-12-29 do dziś
801 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-12-29 do dziś
902 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2010-12-29 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2007 okres 01.01.2004 -31.12.20042007-06-26 do dziś
2data złożenia 05.04.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-06-26 do dziś
3data złożenia 05.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
4data złożenia 20.01.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-01-26 do dziś
5data złożenia 20.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-26 do dziś
6data złożenia 05.03.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-03-27 do dziś
7data złożenia 05.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-27 do dziś
8data złożenia 05.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-27 do dziś
9data złożenia 08.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-11 do dziś
10data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
11data złożenia 20.02.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
12data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
13data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
14data złożenia 15.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-15 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
17data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042007-06-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-06-26 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-01-26 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-01-26 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092012-03-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-03-27 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-03-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042007-06-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-06-26 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-01-26 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-01-26 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092012-03-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-03-27 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-03-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów