„CSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000199782
Numer REGON: 191527182
Numer NIP: 5832494452
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-12-14
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/19345/22/246]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP1915271822004-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 127612004-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina STĘŻYCA miejscowość STĘŻYCA2017-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość STĘŻYCA ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu 17 kod pocztowy 83-322 poczta STĘŻYCA kraj POLSKA 2017-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 24 MARCA 1998 R. PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ PASZKIEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W GDAŃSKU PRZY ULICY SZEROKIEJ 29/2, REPERTORIUM A NR 1385/1998 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 29 GRUDNIA 2003 R. PRZED NOTARIUSZEM RYSZARDEM GŁODOWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY JAŚKOWA DOLINA 8/4/A, REPERTORIUM A NR 8106/2003, ZMIENIONO PAR. 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15., 19 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-03-16 do dziś
230.09.2005 R. REPERTORIUM A NUMER 4919/2005, NOTARIUSZ RYSZARD GŁODOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ ZOFII GŁODOWSKIEJ I RYSZARDA GŁODOWSKIEGO, ZMIENIONO PAR. 3, 7, 13.2005-12-05 do dziś
322.12.2009 R. REPERTORIUM A NUMER 9335/2009 NOTARIUSZ RYSZARD GŁODOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, ZMIANA PAR. 7, PAR. 8 I PAR. 13. UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2010-03-30 do dziś
403.06.2016R., REPERTORIUM A NUMER 1231/2016, NOTARIUSZ RYSZARD GŁODOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. JAŚKOWA DOLINA 8/4A, 80-252 ZMIANA PAR.3, PAR.13, PAR.15 UST.5, PAR.16 UST.2, PAR.17 USUNIĘCIE PAR.9, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2016-09-08 do dziś
520.08.2020 R., REPERTORIUM A NR 3808/2020, NOTARIUSZ MARZENA BOGUSZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOŚCIERZYNIE PRZY ULICY RYNEK NR 7, ZMIENIONO PAR.182020-09-16 do dziś
614.12.2021 R., REPERTORIUM A NR 7211/2021, NOTARIUSZ MARZENA BOGUSZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOŚCIERZYNIE PRZY ULICY RYNEK NR 7, ZMIENIONO PAR.15 UST.5, PAR.16 UST.2, PAR.172022-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaC.S.A. HOLDING BV2005-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ2010-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1736000,00 ZŁ2010-03-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU (KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE) LUB INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU (ZA WYJĄTKIEM PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (ZA WYJĄTKIEM PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARSZNY2016-09-08 do dziś
2. ImionaOKTAWIUSZ MIKOŁAJ2016-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2017-02-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ RYSZARD2004-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-03-30 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-03-30 do dziś
327 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2010-03-30 do dziś
428 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2010-03-30 do dziś
528 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-30 do dziś
628 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2010-03-30 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-30 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-03-30 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-30 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 09.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-15 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
4data złożenia 25.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
6data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-17 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
10data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
13data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
17data złożenia 27.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
18data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
19data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-15 do dziś
301.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-11-17 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów