BONROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000199600
Numer REGON: 570509660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-09-02
Sygnatura akt[RDF/417940/22/178]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP5705096602004-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 6352004-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina SZYDŁOWO miejscowość DOLASZEWO2004-03-17 do dziś
2. Adresnr domu 27 kod pocztowy 64-930 poczta SZYDŁOWO kraj POLSKA 2004-03-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBONROL@WP.PL2016-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.10.1991 R. -REP. A NR 3219/1991, NOTARIUSZ -JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W CHRZANOWIE. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 23.12.2003 R. REP. A NR 11988/2003, NOTARIUSZ BOGUSŁAW TARKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU. ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 05.03.2004 R. -REP. A NR 1961/2004 (§§ 6, 7, 8, 9, 16, 20).2004-03-17 do dziś
229.03.2022R., REP. A 1019/2022, NOTARIUSZ MILENA MARIA KRAUSE, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE - WYKREŚLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO NOWE BRZMIENIE, KTÓRE STANOWI JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ2022-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEŃSKA2014-02-07 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2014-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEŃSKA2016-10-19 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2016-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-19 do dziś
26. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaALASZEWICZ2004-03-17 do dziś
2. ImionaANTONI2004-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2004-03-17 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2016-10-19 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-10-19 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 19.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-25 do dziś
2data złożenia 08.11.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-11-20 do dziś
3data złożenia 08.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-20 do dziś
4data złożenia 08.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
5data złożenia 02.02.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-09 do dziś
6data złożenia 09.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-11 do dziś
7data złożenia 03.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
8data złożenia 11.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
9data złożenia 11.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
10data złożenia 13.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-24 do dziś
11data złożenia 04.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
12data złożenia 27.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
13data złożenia 28.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
14data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15data złożenia 05.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
18data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19data złożenia 02.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-11-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-20 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-09 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-11 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-25 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-11-20 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-20 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-11 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów