„EWBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000199582
Numer REGON: 271586659
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/309623/21/160]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP2715866592004-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 87382004-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2004-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica SMOLNA nr domu 16 kod pocztowy 41-209 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2010-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.08.1992 R. REPERT. A 2006/92-KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE, NOTARIUSZ MAREK WIECZOREK2004-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANIEK2004-03-15 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2004-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2004-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWĘDA2004-03-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ EDMUND2004-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2004-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2004-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-15 do dziś
274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-03-15 do dziś
374 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2004-03-15 do dziś
445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-03-15 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2004-03-15 do dziś
615 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-03-15 do dziś
755 40 Z BARY2004-03-15 do dziś
851 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.12.2009 okres 01.01.2004 -31.12.20042010-01-15 do dziś
2data złożenia 22.12.2009 okres 01.01.2005 -31.12.20052010-01-15 do dziś
3data złożenia 22.12.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-01-15 do dziś
4data złożenia 22.12.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-01-15 do dziś
5data złożenia 22.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-15 do dziś
6data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-21 do dziś
7data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-05-21 do dziś
8data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-21 do dziś
9data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-21 do dziś
10data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-21 do dziś
11data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-22 do dziś
12data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-05-22 do dziś
13data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-05-22 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
19data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
20data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042010-01-15 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052010-01-15 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062010-01-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-01-15 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-01-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-21 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-05-21 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-22 do dziś
12OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-05-22 do dziś
13OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-05-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042010-01-15 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052010-01-15 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062010-01-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-01-15 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-01-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-21 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-05-21 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-22 do dziś
12OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-05-22 do dziś
13OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-05-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOSNOWCU UL. 1-GO MAJA 21/23 PRZEZ NOTARIUSZA JANA BAŃDO DNIA 04.03.2004 R. REP. A NR 1317/20042004-03-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2004-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoFRANIEK2004-03-15 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2004-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-15 do dziś
21. NazwiskoGAWĘDA2004-03-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ EDMUND2004-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-03-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiUCHWAŁĄ NR 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOSNOWCU UL. 1-GO MAJA 21/23 PRZEZ NOTARIUSZA JANA BAŃDO DNIA 04.03.2004 R. REP. A NR 1317/20042004-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów