„A.B.C. FAMILY MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000199018
Numer REGON: 191813976
Numer NIP: 5851355042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-05-22
Sygnatura akt[RDF/489501/23/313]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP1918139762004-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.B.C. FAMILY MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 133212004-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2004-03-09 do dziś
2. Adresulica MAŁOPOLSKA nr domu 42A kod pocztowy 81-813 poczta SOPOT kraj POLSKA 2004-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.1999R, NOTARIUSZ KRYSTYNA BINKOWSKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REP. A NR 2567/1999 26.01.2004R, NOTARIUSZ JACEK WRONA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE, REP. A NR 206/2004, PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2004-03-09 do dziś
217.12.2009 REPERTORIUM A NR 4165/2009, NOTARIUSZ JACEK WRONA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, ZMIENIONO PARAGRAF 5 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2010-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANOWICZ2004-03-09 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2004-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2004-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANOWICZ2016-02-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2016-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANOWICZ2014-03-07 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2014-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-01-15 do dziś
286 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2010-01-15 do dziś
386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-01-15 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-15 do dziś
587 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2010-01-15 do dziś
688 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2010-01-15 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-01-15 do dziś
886 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2010-01-15 do dziś
986 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2010-01-15 do dziś
1086 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 17.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-03 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-13 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
8data złożenia 01.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-25 do dziś
9data złożenia 22.06.2012 okres 01.01. -31.12.20112012-07-17 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 20122013-11-08 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
14data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
16data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
17data złożenia 16.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-16 do dziś
18data złożenia 16.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-16 do dziś
19data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
20data złożenia 22.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
62010 ROK2011-08-25 do dziś
701.01. -31.12.20112012-07-17 do dziś
820122013-11-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
62010 ROK2011-08-25 do dziś
701.01. -31.12.20112012-07-17 do dziś
820122013-11-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów