SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NAFTOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000198904
Numer REGON: 001002685
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-20
Sygnatura akt[RDF/454099/22/390]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010026852004-03-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NAFTOWIEC”2004-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 2492004-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2004-03-10 do dziś
2. Adresulica PLAC STASZICA nr domu 9 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA 2004-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.03.1982 R., 15.11.2003 R.2004-03-10 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 29.03.2007 R. UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2007-06-19 do dziś
323.11.2007 R. -ZMIENIONO: § § 11-13, § 21, § 29, § 43 UST. 6, § 44 UST. 1, UST. 2, § 60 -DODANO: W § 4 UST. 6 I 7, W § 6 UST. 6, W § 7 PKT 12-15, W § 8 PKT 9-15, W § 48 UST. 5, W § 49 PKT 17-18, W § 51 UST. 5-6, W § 53 UST. 6-8, W § 61 UST. 3 -WYKREŚLONO: W § 4 UST. 2 PKT 2, W § 7 PKT 3, 4, 6, 7, § § 14-15, W § 18 UST. 1, 5, 7, 8, § 22, W § 48 UST. 4, W § 61 UST. 1-2. -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUDZIŃSKI2014-11-28 do dziś
2. ImionaDAMIAN2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-28 do dziś
21. NazwiskoTARASZCZUK2009-12-18 do dziś
2. ImionaEWA DAMIANA2009-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA-DZIUBIŃSKA2017-07-07 do dziś
2. ImionaBEATA2017-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYNIARZ2017-07-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMOCH2017-07-07 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2017-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-10 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-10 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-10 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-10 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-03-10 do dziś
692 31 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-07 do dziś
2data złożenia 07.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-19 do dziś
3data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
4data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
5data złożenia 01.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
6data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-14 do dziś
7data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
8data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
9data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
12data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-07 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-19 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-14 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów