„EXCOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000198897
Numer REGON: 471597556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-03-10
Sygnatura akt[RDF/279754/21/447]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP4715975562004-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr w rejestrze 64222004-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-03-18 do dziś
2. Adresulica JARZYNOWA nr domu 50 kod pocztowy 94-204 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2004-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.1997 R-NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE /REP. A NR 982/97/ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI; 21.11.2003 R NOTARIUSZ ANDRZEJ GRUSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TUSZYNIE, REP. A NR 3761/03 ZMIANA § 2, § 12, § 36 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLONO § 58 W UMOWIE SPÓŁKI.2004-03-18 do dziś
224 LUTEGO 2005 ROKU, REPERTORIUM A 522/2005, NOTARIUSZ ANDRZEJ GRUSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TUSZYNIE-ZMIENIONO PKT 4 ROZDZIAŁU XIII.2005-03-29 do dziś
327.02.2009 R. REPERTORIUM A NR 803/2009 NOTARIUSZ ANDRZEJ GRUSZKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TUSZYNIEZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2009-03-19 do dziś
412.02.2013 R., REP. A NR 534/2013, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIERYCHŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 20 UMOWY SPÓŁKI.2013-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA2004-03-18 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2004-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIEKA2004-03-18 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2004-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORPORATION2004-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH2004-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 PLN2004-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA2004-03-18 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIEKA2004-03-18 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYNCH2004-03-18 do dziś
2. ImionaPHILIP MOORE2004-03-18 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-18 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2009-03-19 do dziś
217 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2009-03-19 do dziś
320 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-19 do dziś
422 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-03-19 do dziś
522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-03-19 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-03-19 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-03-19 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-19 do dziś
982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-03-19 do dziś
1022 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.09.2002-31.08.2003 data złożenia 04.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2002-31.08.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2002-31.08.20032004-03-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.09.2003 R.-31.08.2004 R. data złożenia 14.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2003 R.-31.08.2004 R.2005-03-29 do dziś
3data złożenia 23.02.2006 okres 1 WRZEŚNIA 2004-31 SIERPNIA 20052006-03-14 do dziś
4data złożenia 09.03.2007 okres 01.09.2005 R. -31.08.2006 R.2007-04-23 do dziś
5data złożenia 05.03.2008 okres 01.09.2006 R. -31.08.2007 R.2008-03-19 do dziś
6data złożenia 09.03.2009 okres 01.09.2007 R. -31.08.2008 R.2009-03-19 do dziś
7data złożenia 03.03.2010 okres 01.09.2008 -31.08.20092010-03-10 do dziś
8data złożenia 04.03.2011 okres 01.09.2009 R. -31.08.2010 R.2011-03-22 do dziś
9data złożenia 12.03.2012 okres 01.09.2010 R. -31.08.2011 R.2012-03-20 do dziś
10data złożenia 26.02.2013 okres 01.09.2011 R. - 31.08.2012 R.2013-03-19 do dziś
11data złożenia 27.02.2014 okres OD 01.09.2012 DO 31.08.20132014-03-27 do dziś
12data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-04-09 do dziś
13data złożenia 02.03.2016 okres OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-05-19 do dziś
14data złożenia 10.03.2017 okres OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-03-22 do dziś
15data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-05-16 do dziś
16data złożenia 12.03.2019 okres OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-03-12 do dziś
17data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-04 do dziś
18data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 WRZEŚNIA 2004-31 SIERPNIA 20052006-03-14 do dziś
201.09.2005 R. -31.08.2006 R.2007-04-23 do dziś
301.09.2006 R. -31.08.2007 R.2008-03-19 do dziś
401.09.2007 R. -31.08.2008 R.2009-03-19 do dziś
501.09.2008 -31.08.20092010-03-10 do dziś
601.09.2009 R. -31.08.2010 R.2011-03-22 do dziś
701.09.2010 R. -31.08.2011 R.2012-03-20 do dziś
801.09.2011 R. - 31.08.2012 R.2013-03-19 do dziś
9OD 01.09.2012 DO 31.08.20132014-03-27 do dziś
10OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-04-09 do dziś
11OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-05-19 do dziś
12OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-03-22 do dziś
13OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-05-16 do dziś
14OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-03-12 do dziś
15OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-04 do dziś
16OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2003 R.-31.08.2004 R.2005-03-29 do dziś
21 WRZEŚNIA 2004-31 SIERPNIA 20052006-03-14 do dziś
301.09.2005 R. -31.08.2006 R.2007-04-23 do dziś
401.09.2006 R. -31.08.2007 R.2008-03-19 do dziś
501.09.2007 R. -31.08.2008 R.2009-03-19 do dziś
601.09.2008 -31.08.20092010-03-10 do dziś
701.09.2009 R. -31.08.2010 R.2011-03-22 do dziś
801.09.2010 R. -31.08.2011 R.2012-03-20 do dziś
901.09.2011 R. - 31.08.2012 R.2013-03-19 do dziś
10OD 01.09.2012 DO 31.08.20132014-03-27 do dziś
11OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-04-09 do dziś
12OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-05-19 do dziś
13OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów