CUMMINS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000198879
Numer REGON: 015682172
Numer NIP: 1060000062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-08-01
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/24600/23/915]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2004-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015682172 NIP 10600000622007-03-22 do dziś
3. NazwaCUMMINS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2006-12-14 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejCUMMINS LTD.2006-12-14 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoTHE REGISTRAR OF COMPANIES FOR ENGLAND AND WALES -COMPANY NO. 5739512004-03-08 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGWIELKA BRYTANIA2004-03-08 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBSON2023-05-04 do dziś
2. ImionaANDREW2023-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERTLEMAN2016-03-18 do dziś
2. ImionaPAUL JONATHAN2019-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU, SEKRETARZ2019-01-31 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARROWMAN2004-03-08 do dziś
2. ImionaJOHN MCCORMACK2004-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaEYRES2004-03-08 do dziś
2. ImionaRAYMOND JOHN2004-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-08 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMCMENAMIN2023-05-04 do dziś
2. ImionaDESMOND JOSEPH2023-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-05-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEITAO2018-02-28 do dziś
2. ImionaANTONIO CASIMIRO2022-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-28 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVDIC2023-05-04 do dziś
2. ImionaELMA2023-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-05-04 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALEY2023-05-04 do dziś
2. ImionaBERNADETTE VIRGINIA2023-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-05-04 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREEN2004-03-08 do dziś
2. ImionaMICHAEL GEORGE2004-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoWALCZAK2022-09-02 do dziś
2. ImionaKAROL FILIP2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-02 do dziś
21. NazwiskoMATUSZEWSKI2023-05-04 do dziś
2. ImionaMAREK DOMINIK2023-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2009-01-22 do dziś
228 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2009-01-22 do dziś
328 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2009-01-22 do dziś
429 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH2009-01-22 do dziś
529 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2009-01-22 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-01-22 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-01-22 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-01-22 do dziś
946 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-01-22 do dziś
1045 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.04.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.04.2004-31.12.20042005-07-18 do dziś
2data złożenia 29.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-14 do dziś
3data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
4data złożenia 08.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-12 do dziś
5data złożenia 26.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-15 do dziś
6data złożenia 05.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-09 do dziś
7data złożenia 08.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-15 do dziś
8data złożenia 04.07.2012 okres 2011 R2012-07-06 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-11 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
11data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
12data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
13data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16data złożenia 29.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
19data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12008 ROK2009-07-15 do dziś
22009 ROK2010-07-09 do dziś
32010 ROK2011-07-15 do dziś
42011 R2012-07-06 do dziś
52012 ROK2013-09-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
32007 ROK2008-08-12 do dziś
42008 ROK2009-07-15 do dziś
52009 ROK2010-07-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów