CTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000198871
Numer REGON: 278203532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507459/23/446]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP2782035322005-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI2019-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI ulica UL. KRĘTA nr domu 5A kod pocztowy 44-300 poczta WODZISŁAW ŚLĄSKI kraj POLSKA 2019-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2004 R. -NOTARIUSZ ZENON CHUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, REP. A NR 961/20042004-03-08 do dziś
227.11.2008 R. -NOTARIUSZ ADAM GRZYBCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 18123/2008 -ZMIENIONO: § 6; § 7; § 82009-04-20 do dziś
320.10.2014 R., REP. A NR 3024/2014, NOTARIUSZ MICHAŁ POŚPIECH, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2015-02-19 do dziś
403.07.2019 R. - REP.A. NR 3454/2019, NOTARIUSZ EMILIA MACHECKA-KRYSZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZMIENIONO: §32019-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBSZAŃSKA2019-07-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2019-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2019-07-30 do dziś
2. ImionaLESZEK DOMINIK2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2019-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-20 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-20 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-20 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-04-20 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-04-20 do dziś
679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-04-20 do dziś
779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-04-20 do dziś
879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-04-20 do dziś
979 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-04-20 do dziś
1045 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-09-26 do dziś
2data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-25 do dziś
3data złożenia 14.08.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-09-04 do dziś
4data złożenia 09.02.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-04-20 do dziś
5data złożenia 13.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-03 do dziś
6data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
7data złożenia 17.12.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-01 do dziś
8data złożenia 17.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-01 do dziś
9data złożenia 17.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-01 do dziś
10data złożenia 17.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-01 do dziś
11data złożenia 17.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-01 do dziś
12data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
13data złożenia 21.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-21 do dziś
14data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-22 do dziś
15data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
16data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
19data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-06-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-09-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-04-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-01 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-01 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-06-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-09-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-04-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-01 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-01 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.06.2016 R. - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY REP.A NR 4103/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU2017-01-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKANIA2019-07-30 do dziś
2. ImionaLESZEK DOMINIK2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.06.2016 R. - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY REP.A NR 4103/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU2017-01-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów