SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CICHY KĄCIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000198794
Numer REGON: 001243928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392827/22/378]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001243928 NIP 69914276702009-06-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CICHY KĄCIK”2004-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 2682004-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GÓROWSKI gmina WĄSOSZ miejscowość WĄSOSZ2004-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WĄSOSZ ulica UL. ŚW. JANA PAWŁA II nr domu 1C kod pocztowy 56-210 poczta WĄSOSZ kraj POLSKA 2017-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.06.1985 R.; 27.12.2003 R. UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU; 27.02.2004 R. -DODANO: § 12 PKT 5, § 111 (1).2004-03-05 do dziś
230.11.2007 R.UCHWAŁA NR1/2007; ZAMIENIONO: W § 10 PKT 6, W § 24 PKT 3, W § 31 PKT 4, W § 38 PKT 4, W § 42 PKT 4 ZOSTAJE PKT 5, W § 63 PKT 5 I 6 STAJĄ SIĘ PKT 2 I 3, § 68 NA § 65, § 70 NA § 66, § 71 NA§ 67, PO BYŁYM § 78 ZM. NUMER. ROZDZ. Z 5.4 NA 5.3, § 79 NA § 68, § 80 NA § 69, § 81 NA § 70, § 82 NA § 71, § 83 NA § 72, § 84 NA § 73, § 85 NA § 74, § 86 NA § 75, § 87 NA § 76, PO BYŁYM § 87 ZM. NUMER. ROZDZ. Z 5.5 NA 5.4, § 88 NA § 77, § 89 NA § 78, § 90 NA § 79, § 91 NA § 80, W § 80 W PKT 2 ZD.PIER., § 92 NA § 81, § 93 NA § 82, § 94 NA § 83, § 95 NA § 84, § 96 NA § 85, § 97 NA § 86, W§ 86 ZD. PIER., § 98 NA § 87, W § 87 W PKT 1 ZD. PIER., § 91 NA § 88, W§ 88 ZD.PIER., § 100 NA § 89, § 89, § 101 NA § 90, § 102 NA § 91, § 103 NA § 92, § 104 NA § 93, § 105 NA § 94, W§ 94 ZD. PIER., § 106 NA § 95, W§ 95 W PKT 1 ZD.PIER., § 107 NA § 96, § 96, § 108 NA § 97, § 97, § 108 NA § 98, W § 98 PKT 1, 2, 3, 4, 5, 6; W § 98 PKT 4 NA PKT 8, § 110 NA § 99, § 111 NA § 100, § 111 (1) NA § 101, § 112 NA § 102, § 113 NA § 103, § 103, § 114 NA § 104, § 104, § 115 NA § 105, W§ 105 PKT 1, 2; § 116 NA § 106, W § 106 PKT 2, § 118 NA § 107, § 119 NA § 108, ZM. NUMER. PODROZDZ. Z 8.2 NA 8.1, § 121 NA § 109, W § 109 W PKT PPKT 1), 2); § 122 NA § 110, PO BYŁYM § 110 ZM.NUMER.PODROZDZ. Z 8.3 NA 8.2, § 123 NA § 111, W§ 111 PPKT 4 NA PPKT 2, § 124 NA § 112, § 125 NA § 113, § 113, § 126 NA § 114, § 127 NA § 115, § 129 NA § 117, § 130 NA § 114, § 131 NA § 119, § 132 NA § 120, § 133 NA § 121, W § 121 PKT 1, § 134 NA § 122, § 135 NA § 123, W § 123 PKT 1, § 136 NA § 124, § 137 NA § 125, § 138 NA § 128, W § 128 ZD. DRUG. I TRZE.; SKREŚLONO: W § 3W PKT 2 PPKT 2, W§ 8 W PKT 1 PPKT 7B) I 8); W § 8 W PKT 2 PPKT 1); W § 13 W PKT 1 PPKT 18A); W § 42 PO PKT 5 OSTAT. ZD.; W§ 47 W PKT 1 PPKT 4) I 6); W § 53 PPKT 2) I 3); W § 63 PKT 1, 2, 3, 4; § 65, § 66, § 67, § 69, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, W § 80 W PKT 1 PPKT 2, W § 95 PKT 2, W § 98 PKT 1, 2, 3; TYT. ROZDZ.8 „PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI”, W § 102 W PKT 1 PPKT 1), 2); § 117, § 120, W § 109 PKT 2, 3, 4, 5; W § 110 ZD. DR.; W § 111 PPKT 2), 3); W § 117 W PKT 1 PPKT 7). DODANO: W § 27 ZD. DR. I TRZ.; W § 38 PKT 5 I 6, W § 63 PKT 1, W § 70 PKT 4, W § 100 OSTAT. ZD., TYT. ROZDZ. 8 „PRZENOSZENIE WŁASNOŚCI LOKALI”, W § 102 PKT 1, W § 105 PKT 4, W § 117 PPKT 6), § 126, § 127.2008-12-22 do dziś
320.05.2008 R.UCHWAŁA NR1/2008; ZAMIENIONO: W § 3 PP. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 NA PP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, W § 10P.6, W § 24 P. 3, W § 31 P. 4, W § 38 P. 4, W § 42P. 4 NA P. 5, W § 47 W P.1 PP. 5 NA PP. 4 I PP.7 NA PP. 5, W § 53 P. 4, 5 NA 2, 3, W § 63 P. 5 I 6 STAJĄ SIĘ P. 2 I 3, W § 64 P. 3, 4 NA P. 2, 3 I P. 6 NA P. 4, § 68 NA § 65, § 70 NA § 66, W § 66 P. 1 ZD. PIER., § 71 NA § 67, PO BYŁYM § 78 ZM. NUMER. ROZDZ. Z 54 NA 5.3, § 79 NA § 68, § 80 NA § 69, § 81 NA § 70, § 82 NA § 71, § 83 NA § 72, § 84 NA § 73, § 85 NA § 74, § 86 NA § 75, § 87 NA § 76, PO BYŁYM § 87 ZM. NUMER. ROZDZ. Z 5.5 NA 5.4, § 88 NA § 77, § 89 NA § 78, § 90 NA§ 79, W § 79P.2, § 91 NA§ 80, W § 80 W P. 2 ZD. PIER., W § 80 W P. 1 PP. 3 NA PP. 2, § 92 NA § 81, § 93 NA § 82, § 94 NA § 83, § 95 NA § 84, § 96 NA § 85, § 97 NA § 86, W § 86 ZD. PIER., § 98 NA § 87, W § 87 W P. 1 ZD. PIER., § 91 NA § 88, W § 88 ZD. PIER., § 100 NA § 89, § 89, § 101 NA § 90, § 102 NA § 91, § 103 NA § 92, § 104 NA § 93, § 105 NA § 94, W § 94 ZD. PIER., § 106 NA § 95, W § 95 W P. 1 ZD. PIER., § 107 NA § 96, § 96, § 108 NA § 97, § 97, § 108 NA § 98, W § 98 P.1, 2, 3,; W § 98 P. 4 NAP. 8, § 110 NA § 99, § 111 NA § 100, W § 100 P.1, § 111 (1) NA § 101, § 112 NA § 102, § 113 NA § 103, § 103, § 114 NA § 104, § 104, § 115 NA § 105, W § 105 P.1, 2; § 116 NA § 106, W § 106 P. 2, § 118 NA § 107, § 107, § 119 NA § 108, ZM. NUMER. PODROZDZ. Z 8.2 NA 8.1, § 121 NA § 109, W § 109 W P. PPKT 1), 2); § 122 NA § 110, PO BYŁYM § 122 ZM. NUMER. PODROZDZ. Z 8.2 NA 8.1, § 123 NA § 111, W § 111 PP. 4 NAPP. 2, § 124 NA § 112, § 125 NA § 113, § 113, § 126 NA § 114, § 114, § 127 NA § 115, § 128 NA § 116, § 129 NA § 117, W § 117 W P. 1 PP. 6 NA PP. 5, § 130 NA § 114, § 131 NA § 119, § 132 NA § 120, § 133 NA § 121, W§ 121P.1, § 134NA§ 122, § 135NA § 123, W § 123 P. 1 I P. 3, § 136 NA § 124, § 137 NA § 125, § 138 NA § 128, W § 128 ZD. DRUG. I TRZE.; SKREŚLONO: W § 3 W P. 2 PP. 2, W § 8 W P. 1 PP. 7B) I 8); W § 8 W P. 2 PP.1); W § 13 W P. 1 PP. 18A); W § 42 PO P. 5 OSTAT. ZD.; W § 47 W P. 1 PP. 4), 6), 7); W § 53 PP. 2 I 3); W § 63.1, 2, 3, 4; § 65, § 66, § 67, § 69, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, W § 80 W P. 1 PP. 2, W § 95 P. 2, W § 98 P. 1, 2, 3; TYT. ROZDZ. 8 „PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI”, W § 102 W P. 1 PP. 1), 2); W § 117 W P. 1 PP. 5, § 120, W § 109 P. 2, 3, 4, 5; W § 110 ZD. DR.; W § 111 PP. 2), 3); W § 117 W P. 1 PP. 7). DODANO: W § 27 ZD. DR. I TRZ.; W § 38 P. 5 I 6, W § 63 P. 1, W § 70P. 4, W § 80 W P. 1 PP. 3, W § 98 P. 4, 5, 6, 7., W § 101 ZD. CZWAR. TYT. ROZDZ. 8 „PRZENOSZENIE WŁASNOŚCI LOKALI”, W § 102 P.1, W § 105 P. 4, W § 117 PP. 6), § 126, § 127. UCHWAŁA NR 2/2008-UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-12-22 do dziś
410.01.2019 R., NOWA TREŚĆ STATUTU (OD § 1 DO § 99).2019-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCENDROWSKA2014-12-16 do dziś
2. ImionaMARIA2014-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-16 do dziś
21. NazwiskoLEWKO2009-11-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2009-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-23 do dziś
31. NazwiskoSEMENKÓW2004-03-05 do dziś
2. ImionaJADWIGA2004-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDIAK2021-01-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIRKIEWICZ2021-01-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTKIEWICZ2021-01-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2021-01-11 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIK2021-01-11 do dziś
2. ImionaREGINA2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-05 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-05 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-06-16 do dziś
2data złożenia 15.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-23 do dziś
3data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
4data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
5data złożenia 14.09.2012 okres 2011 R.2012-09-20 do dziś
6data złożenia 11.07.2013 okres 20122013-07-30 do dziś
7data złożenia 15.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 13.12.20132014-12-16 do dziś
8data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
9data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
10data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
11data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
12data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
14data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-06-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-23 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
52011 R.2012-09-20 do dziś
620122013-07-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-06-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-23 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
52011 R.2012-09-20 do dziś
620122013-07-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów