SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARIAMPOL”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000198771
Numer REGON: 002531380
Numer NIP: 5541091270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-01-13
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/6757/22/553]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0025313802004-03-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARIAMPOL”2004-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 7852004-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2004-03-05 do dziś
2. Adresulica KONOPNA nr domu 32 kod pocztowy 85-133 poczta BYDGOSZCZ 2004-03-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARIAMPOL@LIST.PL2013-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.12.1990 R.2004-03-05 do dziś
227.11.2007 R. ZMIANA POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA, 23.06.2008 ZMIANA § 17, § 20, § 34, § 35, § 67, § 73, § 79, § 83, § 89, § 105, § 106, § 112, § 117, § 1262008-11-17 do dziś
311.06.2013R. ZMIENIONY § 104 PKT 1 STATUTU2013-10-28 do dziś
417.06.2014 R. ZMIENIONO: 1. § 108 PKT. 1. 2. § 115 PKT. 2.2014-11-19 do dziś
524.05.2016 R. ZMIANA § 87 STATUTU ORAZ ZMIANA § 104 STATUTU.2016-06-30 do dziś
616.05.2018 R.; ZMIENIONO: § 6, § 7, § 13, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 34, § 35, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 71, § 116; SKREŚLONO: § 11 PKT. 2, § 13, § 73 UST. 2 PKT. 12018-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2004-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWALSKI2007-04-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2007-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2007-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚ2023-01-13 do dziś
2. ImionaJAN2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJSKI2023-01-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTAŁA2016-06-30 do dziś
2. ImionaTEODOR2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-08-21 do dziś
241 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2008-08-21 do dziś
341 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2008-08-21 do dziś
441 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2008-08-21 do dziś
541 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-08-21 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW2008-08-21 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2008-08-21 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-08-21 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.06.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
3data złożenia 04.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
4data złożenia 06.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
5data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
6data złożenia 23.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-25 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
9data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
13data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
14data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
15data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
19data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
1301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów