TAM-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000198691
Numer REGON: 090484108
Numer NIP: 9531002315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-02-27
Sygnatura akt[RDF/582406/24/699]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 090484108 NIP 95310023152007-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAM-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS nr w rejestrze 25482004-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2004-03-08 do dziś
2. Adresulica SZAJNOCHY nr domu 3 kod pocztowy 85-738 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2004-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 1 CZERWCA 1992 R. SPORZĄDZONA W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W BYDGOSZCZY PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ BILIŃSKĄ, WPISANA DO REPERTORIUM A NR 3294/1992. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZED NOTARIUSZEM EWĄ OPARA, WPISANA DO REPERTORIUM A NR 6436/2003 ZMIENIONO BRZMIENIE §2, §6, §7, §10, §11, §13 PUNKTÓW A/, D/, H/, K/, §15, §16 I §17, DODANO PUNKT L/ ORAZ M/ W §13. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 2 MARCA 2004 R. SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZED NOTARIUSZEM EWĄ OPARA, WPISANA DO REPERTORIUM A NR 667/2004 -ZMIENIONO BRZMIENIE §6 UMOWY.2004-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKA2004-03-08 do dziś
2. ImionaHALINA2004-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 215.800,00 PLN2011-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2011-10-19 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2011-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.284 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 164.200,00 PLN2011-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego380000,00 ZŁ2011-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA PRZEZ ZARZĄD -SAMOISTNA. REPREZENTACJA PRZEZ PROKURENTÓW -SAMOISTNA.2004-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2007-09-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2007-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKA2004-03-08 do dziś
2. ImionaHALINA2004-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2004-03-08 do dziś
270 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2004-03-08 do dziś
355 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2004-03-08 do dziś
437 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW ZŁOMU2004-03-08 do dziś
551 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, A W TYM SPRZEDAŻ KOSMETYKÓW, CHEMII GOSPODARCZEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI2004-03-08 do dziś
651 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-03-08 do dziś
751 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-03-08 do dziś
852 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2004-03-08 do dziś
952 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-03-08 do dziś
1052 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2004-03-08 do dziś
1152 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2004-03-08 do dziś
1252 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-03-08 do dziś
1351 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-07 do dziś
3data złożenia 30.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
4data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
5data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-22 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
8data złożenia 22.06.2011 okres 01-01-2010-31-12-20102011-06-28 do dziś
9data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
12data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
13data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
17data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
18data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
19data złożenia 01.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
20data złożenia 24.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-24 do dziś
21data złożenia 27.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
501-01-2010-31-12-20102011-06-28 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-24 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
601-01-2010-31-12-20102011-06-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów