SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INCO” W NOWOGRODŹCU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000198411
Numer REGON: 001009322
Numer NIP: 6120011908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/15308/22/881]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010093222004-03-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INCO” W NOWOGRODŹCU2004-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 4622004-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina NOWOGRODZIEC miejscowość NOWOGRODZIEC2004-03-04 do dziś
2. Adresulica BOLESŁAWIECKA nr domu 18 A kod pocztowy 59-730 poczta NOWOGRODZIEC 2004-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.10.1982 R. -UCHWALENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI, 11.09.2003 R. -ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI -ZMIENIONO PARAGRAFY: OD § 1 DO § 91, DODANO PARAGRAFY: OD § 92 DO § 173 ORAZ UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-03-04 do dziś
226 CZERWIEC 2006 R. -ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI: § 9, § 11 PKT 2, DODANO PKT 5, 6, I 7 W § 11, ZMIANA § 16 PKT 1, § 17 PKT 1, § 18, § 34, DODANO PKT 4 W § 25, ZMIANA § 37 PKT 1 I 3, § 41 PKT 1, § 52, § 57 PKT 1, § 64 PKT 1, § 65, PKT 1, § 70 PKT 5; SKREŚLONO § 74, § 129, § 154, § 155, § 156; ZMIANA § 76, § 153, § 157, § 160.2006-08-28 do dziś
329 LISTOPADA 2007 R., ZMIANA: §9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 46, 58, 62, 64, 66, 70, 74, 78, 80, 83, 86, 93, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159; SKREŚLONO: §144, 150, 156.2008-02-18 do dziś
404.06.2018 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: § 6, § 9 UST. 2, 3, 4; § 9 (1) UST. 1, 2; § 10 UST. 1, 2, 5, 6; § 13; § 14 UST. 1, § 26 UST. 1; § 30 UST. 1; § 34 UST. 3, 4; § 37 UST. 2, § 58 UST. 3, § 58 (3) UST. 1; § 60, § 62 UST. 7, § 63 UST. 2; § 64 UST. 1; § 94 UST. 1; § 109. PARAGRAFY DODANE: § 9 UST. 4 (2), 4 (3), 4 (4), § 9 UST. 12, 13; § 10 UST. 2 (1), 2 (2), 2 (3), 2 (4), 2 (5); § 11 UST. 4, UST. 8; § 23 UST. 4; § 25 UST. 1, UST. 1 (1), § 33 UST. 1 (1); § 38, § 39 UST. 2 PKT 1; § 58 UST. 4; § 62 UST. 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (4); § 65 (1), § 65 (2); § 69 UST. 5 (1); § 70 (1), § 70 (2), PARAGRAFY USUNIĘTE: § 9 UST. 3 (1), UST. 4 (1), UST. 11; § 10 UST. 3, UST. 4; § 15; § 16; § 17; § 18, § 19, § 20; § 21, § 22; § 34 UST. 2; § 64 UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5; § 64 (1); § 66, § 69 UST. 1, UST. 2, UST. 3; § 70 UST. 2.2018-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNK.2004-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTANISZEWSKA2008-07-15 do dziś
2. ImionaMARIA2008-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-07-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-07-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-15 do dziś
21. NazwiskoŁUKASZUK2004-03-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-04 do dziś
31. NazwiskoGĘBUS2004-03-04 do dziś
2. ImionaJAN2004-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANIÓW2022-09-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKA2022-09-19 do dziś
2. ImionaJÓZEFA KRYSTYNA2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄG2018-08-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZ2022-09-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ IRENEUSZ2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJOWICZ2022-09-19 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-08-11 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-11 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
2data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
3data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
4data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
5data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-26 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-11 do dziś
7data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
8data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
9data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
10data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
12data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
13data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
14data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
17data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
18data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-26 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-11 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-26 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-11 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów