SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W USTCE

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000198323
Numer REGON: 001253080
Numer NIP: 8392047324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-11-22
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/18590/23/980]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012530802004-03-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W USTCE2004-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU nr w rejestrze ARS 6162004-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina USTKA miejscowość USTKA2004-03-05 do dziś
2. Adresulica SŁOWIAŃSKA nr domu 8 A kod pocztowy 76-270 poczta USTKA 2004-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.01.1986 R.; 17.06.2003 R., NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU;2004-03-05 do dziś
229.11.2007 R. -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU.2008-03-27 do dziś
3ZMIANA STATUTU,UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO ZGODNIE W UCHWAŁĄ NR 05/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 27.06.2018R.2018-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZUMEJDA2023-11-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2023-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-11-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-22 do dziś
21. NazwiskoGRUDNIEWSKA2023-11-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DANUTA2023-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-11-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-22 do dziś
31. NazwiskoKOŁTYS2023-11-22 do dziś
2. ImionaANETA RÓŻA2023-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2023-07-31 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2023-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOROWSKA2023-02-13 do dziś
2. ImionaJOANNA LAURA2023-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZUK2015-11-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSASKO2023-02-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-04-22 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 08.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-11-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 26.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-10-26 do dziś
4data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
5data złożenia 29.09.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-11-07 do dziś
6data złożenia 03.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-20 do dziś
7data złożenia 29.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
8data złożenia 30.09.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-10-29 do dziś
9data złożenia 30.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
10data złożenia 02.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-16 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
13data złożenia 05.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
14data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-28 do dziś
19data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
20data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
21data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-11-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-11-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-10-26 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-11-07 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-11-20 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
8OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-10-29 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-10-16 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów